Προχωρά η πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Προχωρά η πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Μέχρι το τέλος του 2018 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη, σύμφωνα με το σχέδιο του μνημονίου που αφορά τα ενεργειακά.

 

Οι μονάδες που θα πουληθούν θα πρέπει να απευθύνονται σε υφιστάμενους ή νέους προμηθευτές ενέργειας, καθώς και σε άλλους επενδυτές.

Η ΔEΗ δεν θα πρέπει να έχει συμμετοχή ή διασύνδεση, συμπεριλαμβανομένης της προνομιακής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με οποιαδήποτε εκχωρούμενη μονάδα.

Η πώληση αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔEΗ.

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης, σύμφωνα με πληροφορίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν υπάρχουν περιορισμοί εμπειρίας στην παραγωγή ηλεκτρισμού καθώς επιτρέπεται η απόκτηση των μονάδων αποκλειστικά και από funds, μια εταιρεία δε θα μπορεί να μετέχει σε δύο κοινοπραξίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, δεν προβλέπεται διάλυση ή επανένωση των εταιρειών, ενώ υπάρχουν κριτήρια οικονομικής φερεγγυότητας.