Εως τον Μάιο ο διαγωνισμός για τους λιγνίτες της ΔΕΗ

Εως τον Μάιο ο διαγωνισμός για τους λιγνίτες της ΔΕΗ

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εκχώρηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας με λιγνίτη θα πρέπει να προχωρήσει εντός του Μαΐου η ΔΕΗ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν κατέστησε νομικά δεσμευτικά, βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, τα μέτρα που υπέβαλε η Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με αυτά, η ΔΕΗ θα πρέπει να προβεί σε αποεπένδυση όσον αφορά τις μονάδες της Μελίτης (συμπεριλαμβανομένης της αδειοδοτημένης μονάδας Μελίτη 2) και τις μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4 που τροφοδοτούνται με λιγνίτη.

Η αποεπένδυση θα περιλαμβάνει επίσης τους αναγκαίους εργαζομένους και τα αντίστοιχα ορυχεία λιγνίτη.

Όπως τονίζει η Επιτροπή, τα διορθωτικά μέτρα αποσκοπούν στην εξάλειψη των προνομίων που έχουν δημιουργηθεί από τα ειδικά δικαιώματα πρόσβασης που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ.

Υπενθυμίζεται ότι στην απόφαση του Μαρτίου 2008, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τους κανόνες ανταγωνισμού παρέχοντας στην κρατικής ιδιοκτησίας κατεστημένη επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρισμού, τη ΔΕΗ, δικαιώματα προνομιακής πρόσβασης σε λιγνίτη, και κάλεσε την Ελλάδα να προτείνει μέτρα για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της συγκεκριμένης παράβασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε δοκιμή αγοράς, η οποία έδειξε ότι τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα αποτελούν ικανοποιητικό τρόπο αντιμετώπισης των αντιρρήσεων της Επιτροπής.