Η τορπίλη 263,8 εκατ. ευρώ στην ΑΝΕΚ και ο υποψήφιος ναυαγοσώστης

Η τορπίλη 263,8 εκατ. ευρώ στην ΑΝΕΚ και ο υποψήφιος ναυαγοσώστης
Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ΑΝΕΚ δεν φαίνεται να έχει προηγούμενο.

Και αυτό διότι οι ορκωτοί λογιστές επισημαίνουν το γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου στο εννεάμηνο είναι αρνητικό κατά 263,8 εκατ.!!! Και αυτό όταν ταυτόχρονα τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι αρνητικά κατά περίπου 10 εκ Ευρώ ενώ παράλληλα υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τρίτουςΟι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται σε 322,6 εκ Ευρώ και το κυκλοφορούν ενεργητικό σε μόλις 59 εκ Ευρώ.
Πάντως παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΝΕΚ τα μέλη του ΔΣ απολαμβάνουν αυξημένες αποδοχές τη φετινή χρονιά. Συγκεκριμένα στο εννεάμηνο οι αμοιβές ΔΣ αυξήθηκαν σε 566 χιλιάδες Ευρώ από 504 χιλιάδες Ευρώ την περυσινή χρονιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στο εννεάμηνο ήταν 11 εκατ. ευρώ έναντι 10,8 εκατ. ευρώ το 2013.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε 137,5 εκατ. ευρώ έναντι 144,5 εκατ. ευρώ .Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 24,1 εκατ. ευρώ έναντι 24,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. Ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα θα ήταν πιο δυσμενής αν την 1η Αυγούστου 2014 δεν είχαν πουληθεί τα πλοία «ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β.» και «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» έναντι συνολικού τιμήματος 21 εκατ. Ευρώ. Με την κίνηση αυτή ο δανεισμός αλλά αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις καθώς συνάφθηκαν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για τα συγκεκριμένα πλοία ύψους 25,6 εκ Ευρώ.
Η ΑΝΕΚ το Σεπτέμβριο του 2014 συμφώνησε στη διεύρυνση της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ-SUPERFAST» για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιρειών στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής και στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης από την 1η Νοεμβρίου 2014. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ως πρόβα συνένωσης δυνάμεων των δύο εταιριών η οποία θα συνοδεύεται και από πωλήσεις πλοίων και αναδιάρθρωση δανεισμού ώστε να δημιουργηθεί μια υγιής χρηματοοικονομικά εταιρία. Ουσιαστικά δηλαδή στη χρηματοοικονομική τορπίλη των 263 εκ Ευρώ αρνητικού κεφαλαίου κίνησης ο όμιλος Attica Συμμετοχών μπορεί να λειτουργήσει ναυγοσωστικά.
NIK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ