ΑΝΕΚ

13/09/2021 18:42 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΚ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ θα έχει θητεία για μία τετραετία με λήξη της θητείας του την 09.09.2025, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι…
27/04/2021 21:43 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΚ: Ζημίες 14,1 εκατ. ευρώ και πτώση του κύκλου εργασιών το 2020

Μείωση κατά € 25,5 εκατ. εμφάνισαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 14,8…