Κουβάρι δίχως άκρη η εξυγίανση της Νηρέας λόγω πυρόπληκτων δανείων

Κουβάρι δίχως άκρη η εξυγίανση της Νηρέας λόγω πυρόπληκτων δανείων
Οι εγγυήσεις του δημοσίου σε δάνεια που έχει λάβει η Νηρέας δημιουργούν σοβαρή εμπλοκή στη διαδικασία εξυγίανσης της εταιρίας

όπως την έχουν δρομολογήσει οι τράπεζες. Τα δάνεια αυτά είναι ... πυρόπληκτα και αρχικού κεφαλαίου ύψους 50 εκ Ευρώ και σημερινού υπολοίπου 54 εκ Ευρώ και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.
Ωστόσο η διοίκηση της Νηρέας ζήτησε από τις δύο τράπεζες την υπαγωγή της Εταιρείας στις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 2/38310/0025/14-5-2014 περί αναστολής δόσεων εγγυηµένων από το Ελληνικό δηµόσιο καθώς και την µετάθεση της πληρωµής των δόσεων της 31/12/2013, 30/6/2014 και 31/12/2014 αντιστοίχως στις ηµεροµηνίες 30/6/2015, 31/12/2015 και 30/6/2016. Και εδώ αρχίζει το μπέρδεμα διότι οι τράπεζες δεν έχουν περιθώρια να αρνηθούν τη μετάθεση των δόσεων δεδομένης της Υπουργικής Απόφασης. Και αυτό διότι πέραν των άλλων για τα δύο αυτά δάνεια έχουν εγγραφεί υποθήκες πρώτης τάξης υπέρ του ελληνικού δημοσίου της τάξεως των 17 εκ Ευρώ γεγονός που μπερδεύει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία.
Παράλληλα γεννάται και ζήτημα απελευθέρωσης δεσμευμένων από τις τράπεζες ταμειακών διαθεσίμων για εγγύηση των συγκεκριμένων δανείων που έχουν χορηγηθεί το 2007. Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου Νηρέας είναι περί τα 230 εκ Ευρώ και σε αυτόν περιλαμβάνεται μετατρέψιμο ομολογιακό το οποίο λαμβάνει συνεχείς παρατάσεις αποπληρωμής και πιθανόν να αλλάξει ο λόγος. Ουσιαστικά δηλαδή οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν και να βρουν λύση άμεσα δάνεια 170 εκ Ευρώ. Σημειωτέον ότι οι τράπεζες επιθυμούν να κεφαλαιοποιήσουν δάνεια 60 εκ Ευρώ και να αναχρηματοδοτήσουν περί τα 110 εκ Ευρώ.
Η εταιρία όμως εμφανίζει καθαρή θέση της τάξεως των 50 εκ Ευρώ. Αν η κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων γινόταν με το δεδομένο της καθαρής θέσης τότε οι τράπεζες θα έπρεπε να αποκτήσουν λίγο πάνω από το 50% της εταιρίας και το υπόλοιπο να διατηρήσουν οι παλαιοί μέτοχοι. Όμως στο σχέδιο των τραπεζών προβλέπεται με 60 εκ Ευρώ κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων να βρεθούν να κατέχουν περί το 70%.

ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ