Αναδιάρθρωση με το...ζόρι για τα δάνεια της CretaFarms - Όλο το παρασκήνο

Αναδιάρθρωση με το...ζόρι για τα δάνεια της CretaFarms - Όλο το παρασκήνο
Η χθεσινή ανακοίνωση για αναδιάρθρωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Creta Farms έρχεται να κλείσει έναν κύκλο

που άνοιξε ένα χρόνο πριν μετά την ανησυχία που είχαν εκφράσει τα τραπεζικά ιδρύματα για την πορεία της εταιρίας. Μια εταιρία που είχε σταθερά φιλόδοξα σχέδια επί πολλά χρόνια τα οποία περιλάμβαναν νέα «καινοτόμα» προϊόντα και επεκτάσεις στο εξωτερικό αλλά τα αποτελέσματα ήταν σταθερά πενιχρά.
Αυτό θα ήταν το λιγότερο καθώς το 2013 τέθηκε ζήτημα ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων η οποία οδήγησε στο τέλος της χρήσης σε ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Η εταιρία προχώρησε σε διαγραφές 15 εκ Ευρώ «ανακαλύπτοντας» ανεπαρκείς προβλέψεις στο ενεργητικό με αποτέλεσμα να εμφανίσει ξαφνικά τεράστιες ζημίες στις οικονομικές της καταστάσεις. Όλα αυτά έγιναν μάλιστα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους και περιλάμβαναν ακόμα και θέματα αποτίμησης των περίφημων βιολογικών στοιχείων ( τα χοιρινά που εκτρέφει) καθώς το κόστος εκτροφής εκτινάσσεται όταν ο αριθμός των μειώνεται δραματικά.
Το ξεκαθάρισμα που έγινε είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η εικόνα των οικονομικών καταστάσεων. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος εξαμήνου του 2014 ξεπερνούσε τα 100 εκ Ευρώ και η αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων ήταν μια αναγκαία συνθήκη για να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά η εταιρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενοποιημένη καθαρή θέση της Creta Farms είναι στο εξάμηνο του 2014 μόλις 10,2 εκ Ευρώ από 15,2 εκ Ευρώ που ήταν στο τέλος του 2013 γεγονός που δείχνει νέα επιδείνωση σε επίπεδο χρηματοοικονομικής εικόνας.
Ο όμιλος πάντως στο εξάμηνο έδειξε κέρδη 897 χιλιάδες Ευρώ και η μητρική 2 εκ Ευρώ ενώ πωλήσεις παρουσιάζουν αυξητική τάση. Αποτελεί όμως ένα ζήτημα το γεγονός ότι οι ετήσιες πωλήσεις υπολείπονται των τραπεζικών και φυσικά των συνολικών υποχρεώσεων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι οι τράπεζες αφού ικανοποιήθηκε η απαίτησή τους για ξεκαθάρισμα των οικονομικών καταστάσεων προχώρησαν στην αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων του ομίλου θέτοντας αυστηρούς όρους αλλά και έχοντας υπο στενή παρακολούθηση τη διαχείριση των οικονομικών της εταιρίας.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ