ΟΠΑΠ: Στα 224,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο – Προμέρισμα 1 ευρώ/μετοχή για το 2023

ΟΠΑΠ: Στα 224,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο –  Προμέρισμα 1 ευρώ/μετοχή για το 2023

Γιαν Κάρας (CEO): Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας

Σημαντικά ενισχυμένα τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς με άλμα 34,2% στα καθαρά κέρδη και πρόταση του ΔΣ για διανομή 1 ευρώ ως προμέρισμα χρήσης 2023

Αναλυτικά:

  • Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2023 στα €1.025,6εκ. έναντι €899,3εκ. το α’ εξάμηνο 2022, αυξημένα κατά 14,0%, ενώ τα GGR στο β’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €498,1εκ., αυξημένα κατά 12,7% σε ετήσια βάση, ως συνέπεια της συνεχιζόμενης υπεραπόδοσης του online και της σημαντικής συνεισφοράς των retail δραστηριοτήτων.
  • Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ εξάμηνο 2023 αυξήθηκε κατά 14,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €422,6εκ. (α’ εξάμηνο 2022: €370,2εκ.), εξαιτίας της αύξησης του GGR σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το β’ τρίμηνο 2023 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε €204,6εκ. (β’ τρίμηνο 2022: €181,2εκ.) αυξημένο κατά 12,9%.
  • Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2023 υψηλότερα κατά 11,5% στα €374,4εκ. (α’ εξάμηνο ’22: €335,7εκ.) ή αυξημένα κατά 8,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Τα EBITDA στο β’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €178,0εκ. (β’ τρίμηνο ’22: €166,9εκ.), αυξημένα κατά 6,7% ή αυξημένα κατά 5,1% σε επαναλαμβανόμενη βάση λόγω των αυξημένων εσόδων.
  • Λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2023 στα €184,4εκ. έναντι €171,9εκ. το α’ εξάμηνο 2022, αυξημένα κατά 7,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά έξοδα β’ τριμήνου 2023 ανήλθαν σε €95,5εκ. αυξημένα κατά 14,7% σε ετήσια βάση, προκειμένου να υποστηριχθεί η εμπλουτισμένη εμπειρία παιχνιδιού σε ένα πληθωριστικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  • Tα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €224,4εκ. (α’ εξάμηνο ’22: €167,2εκ.) σημειώνοντας αύξηση 34,2% σε ετήσια βάση (ή αύξηση 18,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση). Τα καθαρά κέρδη το β’ τρίμηνο ’23 ανήλθαν σε €106,4εκ. (β’ τρίμηνο ’22: €79,0εκ.), αυξημένα κατά 34,8% (ή αυξημένα κατά 12,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση), κυρίως λόγω των χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων συνεπεία της μειωμένης μόχλευσης.
  • Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα €90,7εκ., και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 0,1x (0,18x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).
  • Δυναμικό εμπορικό πλάνο ενόψει του β’ εξαμήνου και εντός του στόχου για το 2023.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την διανομή €1,00 ως προμέρισμα χρήσης 2023, με ημερομηνία αποκοπής την 2 Νοεμβρίου 2023.

Jan Karas: Προσηλωμένοι στους στόχους μας

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν άλλο ένα τρίμηνο θετικών επιδόσεων για τον ΟΠΑΠ το οποίο χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή κερδοφορία, την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών μας και τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της πρότασης μας προς τους πελάτες», επισημαίνει ο CEO της εταιρείας.

«Όσον αφορά στο Retail δίκτυό μας, στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 ξεχώρισαν η ανανεωμένη πρόταση μας για το Πάμε Στοίχημα, καθώς και η διάθεση του Free Win, του πρώτου δωρεάν παιχνιδιού των πρακτορείων μας, που είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής OPAP Store App. Στο Online κανάλι, παρουσιάσαμε με επιτυχία το Opaponline.gr, την online πρότασής μας στα αριθμοπαιχνίδια, και συνεχίσαμε να ενισχύουμε τη θέση μας σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας σχετικά με την κερδοφορία και την επίτευξη χρηματοροών, καθώς και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας, μέσω της διανομής των καθαρών κερδών σε τακτικά μερίσματα και συμπληρώνοντας την ανταμοιβή τους με επιπλέον στοιχεία.

Έχουμε επίσης την πίστη, ότι ο ΟΠΑΠ είναι κατάλληλα τοποθετημένος για να επιτύχει τους χρηματοοικονομικούς στόχους του και τις στρατηγικές προτεραιότητές του για το υπόλοιπο του έτους, με τρόπο βιώσιμο και υπεύθυνο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ