Γιάννης Καρούζος

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Τι ισχύει για τη μετάθεση των εργαζομένων

Καταρχάς, ο τόπος παροχής εργασίας πρέπει να διατυπώνεται με ακρίβεια στη σύμβαση εργασίας. Προβληματικές θεωρούνται οι συμβάσεις που αναφέρουν αόριστα…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Είναι επιτρεπτή η απασχόληση δημοσίου υπαλλήλου κατά την άδεια άνευ αποδοχών;

Η λήψη άδειας άνευ αποδοχών από δημοσίους υπαλλήλους, προκειμένου να απασχοληθούν εκτός δημοσίου τομέα για ένα χρονικό διάστημα χωρίς να…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Το σύστημα της «διευθέτησης» του χρόνου εργασίας

Η «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας αποτελεί ένα σύστημα κατανομής του χρόνου εργασίας, το οποίο παρά το οφέλη που μπορεί να…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Η ποινική προστασία του μισθού

Η μη εκπλήρωση από τον εργοδότη της υποχρέωσης του για έγκαιρη πληρωμή των αποδοχών του εργαζομένου, εκτός από τις αστικές…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Πώς μπορεί να αντιδράσει ο εργοδότης όταν ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την εργασία

Καταρχάς ο μισθωτός, οφείλει να εκτελεί την εργασία του με επιμέλεια και προσοχή. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεούται να προσέρχεται στην…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

To δικαίωμα επαναπρόσληψης στις εποχιακές επιχειρήσεις

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, απασχολούνται βάσει συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη χρονικά περιορισμένων αναγκών σε εργατικό δυναμικό.…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Πότε επιτρέπεται η μετακίνηση δημοσίου υπαλλήλου;

Στο άρθρο 66 του Ν. 3825/2007 προβλέπονται οι προϋποθέσεις της υπηρεσιακής μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Μισθός χωρίς εργασία. Γίνεται;

Από την ελληνική νομοθεσία, προκύπτει ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να εκπληρώσει την παροχή του, δηλαδή να προσφέρει την εργασία του…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Όταν ο εργαζόμενος παραβιάζει τη σύμβασή του

Η κύρια υποχρέωση του εργαζομένου που απορρέει από τη σύμβαση εργασίας, είναι η υποχρέωσή του να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία,…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Πως μπορεί να αμυνθεί ο εργαζόμενος αν του αλλάξουν τους όρους εργασίας

Ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να ακολουθήσει οδηγίες του εργοδότη του, που δίνονται καθ’ υπέρβαση των ορίων του διευθυντικού δικαιώματος. Δεν…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Ο μισθός σε είδος

Σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία, «μισθό αποτελεί κάθε παροχή του εργοδότη προς τον μισθωτό, η οποία έχει οικονομική…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

H υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη και τα δικαιώματα του εργαζόμενου

Η υποχρέωση πρόνοιας, αποτελεί κύρια  εργοδοτική  υποχρέωση,  που  περιορίζει  τις  εξουσίες  που  απορρέουν  από  το  διευθυντικό  εργοδοτικό  δικαίωμα  ή  επιβάλλει …
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Διάλειμμα σε απασχολούμενους μπροστά σε οθόνη Η/Υ    

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 398/1994, ο εργοδότης υποχρεούται να σχεδιάζει την δραστηριότητα του εργαζόμενου κατά τρόπον ώστε…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Καταβολή αποζημίωσης σε δόσεις: τι πρέπει να προσέξει ο εργαζόμενος

 Η αποζημίωση απόλυσης καταβάλλεται στον εργαζόμενο με σκοπό να αμβλύνει τις δυσμενείς συνέπειες της απώλειας της θέσεως εργασίας του. Ιδιαιτέρως…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Όλη η αλήθεια για τις τριετίες σε σχέση με τον κατώτατο μισθό

Με τον Ν 4093/2012 διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της κρίσης ο νομοθετικά οριζόμενος κατώτατος μισθός, ο οποίος ανήρχετο σε 586,08…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Ποιά προϋπηρεσία προσμετράται για την  αποζημίωση απόλυσης εργαζομένου;

Σύμφωνα με το νόμο, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη  για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης απόλυσης είναι τα εξής:…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

«Απολύεστε χωρίς αποζημίωση για λόγους ανωτέρας βίας»

Για να είναι έγκυρη η καταγγελία ενός εργαζόμενου, πρέπει να πληρούνται ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις, ήτοι να γίνει εγγράφως και να…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

3 + 1 εναλλακτικές πρακτικές αντί των απολύσεων

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας πρέπει καταρχήν να αποτελεί το έσχατο εργοδοτικό μέσο, ένεκα ενδεχόμενων οικονομικών προβλημάτων μιας επιχείρησης. Εναλλακτικές…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Μπορεί ένας εργαζόμενος να λειτουργεί "ανταγωνιστικά" προς τον εργοδότη του;

Η σύμβαση εργασίας είναι μία αμφοτεροβαρής, διαρκής σύμβαση, η οποία προκειμένου να λειτουργήσει ορθά, απαιτείται και τα δύο μέρη, ήτοι…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Απόλυση λόγω ασθένειας. Πότε είναι καταχρηστική;

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν…
Το Fpress.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Διαβάστε περισσότερα
ΑΠΟΔΟΧΗ