Γιάννης Καρούζος

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Πότε μπορεί ο εργοδότης να αλλάξει τους όρους στη σύμβασή σας

Τροποποιητική είναι η καταγγελία που συνδυάζεται με πρόταση για τροποποίηση των όρων απασχόλησης όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στη σύμβαση εργασίας.…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Τα δικαιώματα των εργαζομένων ενόψει της εξάπλωσης του Κορωνοϊού

Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ιού, όλες οι χώρες λαμβάνουν έκτατα μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, εξεδόθη από…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Δανεισμός εργαζομένων σε άλλη επιχείρηση

Τη σημερινή εποχή η παραδοσιακή σχέση εργοδότη και εργαζομένου τείνει να εκλείψει, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που ο…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Απόλυση εργαζομένου κατά τη δοκιμαστική περίοδο

Η καταλληλότητα του εργαζομένου για πλήρωση μίας θέσης εργασίας αποτελεί μείζον ζήτημα στο πεδίο των συμβάσεων εργασίας. Όπως είναι φυσικό,…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Πότε δικαιούται και ο πατέρας μειωμένο ωράριο εργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ 2002, οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών µετά…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Τα δικαιώματα των εκ περιτροπής εργαζόμενων

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, η εκ περιτροπής εργασία εντάσσεται στον θεσμό της μερικής απασχόλησης και μπορεί να λάβει δύο…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Τι θα γίνει με τον μισθό μου αν αρρωστήσω;

Στις εργασιακές σχέσεις ισχύει ο κανόνας ότι η καταβολή μισθού προϋποθέτει την παροχή εργασίας, υπάρχει δηλαδή μια στενή ανταλλακτική σχέση.…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Πότε ο εργοδότης μπορεί να απολύσει χωρίς αποζημίωση

Η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι, κατ’ αρχήν, υποχρεωτική και δεν εξαρτάται από…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Μπορεί ο εργοδότης να ανακαλέσει την απόλυσή μου;

Το έγγραφο της απόλυσης, αφότου παραληφθεί από το μισθωτό, δεν επιτρέπεται να ανακληθεί από τον εργοδότη. Η ανάκληση έχει νομική…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Τι ισχύει για τη μετάθεση των εργαζομένων

Καταρχάς, ο τόπος παροχής εργασίας πρέπει να διατυπώνεται με ακρίβεια στη σύμβαση εργασίας. Προβληματικές θεωρούνται οι συμβάσεις που αναφέρουν αόριστα…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Είναι επιτρεπτή η απασχόληση δημοσίου υπαλλήλου κατά την άδεια άνευ αποδοχών;

Η λήψη άδειας άνευ αποδοχών από δημοσίους υπαλλήλους, προκειμένου να απασχοληθούν εκτός δημοσίου τομέα για ένα χρονικό διάστημα χωρίς να…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Το σύστημα της «διευθέτησης» του χρόνου εργασίας

Η «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας αποτελεί ένα σύστημα κατανομής του χρόνου εργασίας, το οποίο παρά το οφέλη που μπορεί να…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Η ποινική προστασία του μισθού

Η μη εκπλήρωση από τον εργοδότη της υποχρέωσης του για έγκαιρη πληρωμή των αποδοχών του εργαζομένου, εκτός από τις αστικές…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Πώς μπορεί να αντιδράσει ο εργοδότης όταν ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την εργασία

Καταρχάς ο μισθωτός, οφείλει να εκτελεί την εργασία του με επιμέλεια και προσοχή. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεούται να προσέρχεται στην…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

To δικαίωμα επαναπρόσληψης στις εποχιακές επιχειρήσεις

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, απασχολούνται βάσει συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη χρονικά περιορισμένων αναγκών σε εργατικό δυναμικό.…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Πότε επιτρέπεται η μετακίνηση δημοσίου υπαλλήλου;

Στο άρθρο 66 του Ν. 3825/2007 προβλέπονται οι προϋποθέσεις της υπηρεσιακής μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Μισθός χωρίς εργασία. Γίνεται;

Από την ελληνική νομοθεσία, προκύπτει ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να εκπληρώσει την παροχή του, δηλαδή να προσφέρει την εργασία του…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Όταν ο εργαζόμενος παραβιάζει τη σύμβασή του

Η κύρια υποχρέωση του εργαζομένου που απορρέει από τη σύμβαση εργασίας, είναι η υποχρέωσή του να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία,…
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Πως μπορεί να αμυνθεί ο εργαζόμενος αν του αλλάξουν τους όρους εργασίας

Ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να ακολουθήσει οδηγίες του εργοδότη του, που δίνονται καθ’ υπέρβαση των ορίων του διευθυντικού δικαιώματος. Δεν…
Το Fpress.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Διαβάστε περισσότερα
ΑΠΟΔΟΧΗ