Γιάννης Καρούζος

Μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να κάνει δεύτερη δουλειά εκτός δημοσίου;

Μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να κάνει δεύτερη δουλειά εκτός δημοσίου;

Σύμφωνα με  τις  διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», επιτρέπεται η μετά από άδεια άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή από δημόσιο υπάλληλο.

Συγκεκριμένα, στο ως άνω άρθρο ορίζεται ότι,

«1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.

3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ».

Σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι προβλεπόμενοι για το μόνιμο προσωπικό περιορισμοί, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και η απαγόρευση άσκησης επ’ αμοιβή ιδιωτικού έργου και η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, εφαρμόζονται αναλογικά μόνο επί του απασχολούμενου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, όχι δε και επί εκείνου που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Δηλαδή, οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων περί περιορισμών στην άσκηση παράλληλης δραστηριότητας του μόνιμου προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. δεν εφαρμόζονται αναλογικά στους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ως εκ τούτου, δε τίθεται κώλυμα στην άσκηση ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του δημόσιου τομέα.

Ο Γιάννης Καρούζος είναι δικηγόρος-εργατολόγος. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος της Σχολής Εργατικού και Συνδικαλιστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει πολύχρονη εμπειρία και πείρα συμβουλεύοντας δεκάδες Σωματεία Εργαζομένων και Επιχειρήσεις σε εργασιακά θέματα. Διατέλεσε Σύμβουλος σε τρία Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπήρξε επί έτη ενεργό μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι Μεσολαβήτης, Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Υπήρξε επίσης σύμβουλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε). Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα https://dikigorosergatologos.gr

Δείτε όλα τα άρθρα του Γιάννη Καρούζου στο fpress.gr ΕΔΩ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ