Τηλεργασία λόγω Κορωνοϊού- Τι πρέπει να προσέξει ο εργαζόμενος

Τηλεργασία λόγω Κορωνοϊού- Τι πρέπει να προσέξει ο εργαζόμενος

Με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του Κορωνοϊού και την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, πολλές επιχειρήσεις παροτρύνουν τους εργαζομένους τους να εργάζονται από το σπίτι. Η παροχή εργασίας από το σπίτι, γνωστή ως τηλεργασία, θεωρείται από πολλούς σωτήρια επιλογή ενόψει της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου. Ωστόσο, η μορφή αυτή εργασίας ενδέχεται να υποκρύπτει ορισμένες «παγίδες» για τους εργαζομένους.

Το πρώτο ζήτημα που ανακύπτει εν προκειμένω είναι το πώς ο εργοδότης θα μπορέσει να εξακριβώσει εάν πράγματι ο εργαζόμενος εργάστηκε από το σπίτι του. Προκειμένου λοιπόν να μπορέσουν να ελέγξουν τους μισθωτούς, πολλές επιχειρήσεις ζητούν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εργαζομένου, ώστε να ελέγχουν τον χρόνο εργασίας και την πρόοδο αυτής. Εν προκειμένω βέβαια, τίθεται το θέμα της ενδεχόμενης παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Ο εργοδότης λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει ανεξέλεγκτη πρόσβαση στον προσωπικό υπολογιστή ή στα e-mail των εργαζομένων.

Μία ενδιάμεση λύση θα ήταν ο εργοδότης και οι εργαζόμενοι να συμφωνούν εκ των προτέρων τι ακριβώς θα πρέπει να εκτελέσουν κάθε ημέρα. Έτσι, ο εργοδότης θα μπορεί να ελέγχει το αποτέλεσμα της εργασίας. Φυσικά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και όχι να ανατίθενται στους εργαζόμενους εργασίες που κατά την κοινή πείρα και λογική δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τις ώρες εργασίας.

Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο χρήζει προσοχής στην περίπτωση της τηλεργασίας είναι η τήρηση του ωραρίου. Όπως ο εργοδότης έχει εύλογο συμφέρον να ελέγξει το αν ο εργαζόμενος εργάστηκε πράγματι κατά τις 8 ώρες του ωραρίου του, έτσι και ο εργαζόμενος έχει δικαιολογημένο συμφέρον να μην εργαστεί τελικά περισσότερες ώρες από αυτές του ωραρίου του. Στην περίπτωση όμως της τηλεργασίας παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, της άτυπης επέκτασης του ωραρίου, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν τελικά διαθέσιμοι και να παρέχουν εργασία, ακόμη και μετά το πέρας αυτού.

Η τακτική βεβαίως αυτή κείται εκτός του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να εκτελέσουν την εκτός ωραρίου ανατιθέμενη σε αυτούς εργασία. Από την πλευρά τους δε οι εργοδότες, οφείλουν να απέχουν από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Στην περίπτωση βέβαια, που τελικά οι εργαζόμενοι απασχοληθούν περισσότερες από 8 ώρες τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις για την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση.

*Ο Γιάννης Καρούζος είναι δικηγόρος-εργατολόγος. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος της Σχολής Εργατικού και Συνδικαλιστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει πολύχρονη εμπειρία και πείρα συμβουλεύοντας δεκάδες Σωματεία Εργαζομένων και Επιχειρήσεις σε εργασιακά θέματα. Διατέλεσε Σύμβουλος σε τρία Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπήρξε επί έτη ενεργό μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι Μεσολαβήτης, Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Υπήρξε επίσης σύμβουλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε). Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα https://dikigorosergatologos.gr

Δείτε όλα τα άρθρα του Γιάννη Καρούζου στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ