Η «κωδικοποίηση» της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η «κωδικοποίηση» της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον μηχανισμό βραχυχρόνιας επιδότησης εργασίας ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ, οφείλουν να ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία υποβολής δηλώσεων στις προβλεπόμενες πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριμένα:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

-Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

-Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης στην ΑΑΔΕ, υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Α ‘ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 • Τα στοιχεία της επιχείρησης
 • Τον μήνα ένταξης στον Μηχανισμό.
 • Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 30/5/2020, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό.
 • Τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό και τελούν σε αναστολή. Σε αυτή την περίπτωση η αναστολή θεωρείται ανακληθείσα.
 • Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης
 • Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα ακολουθήσει διασταύρωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στο ΕΓΑΝΗ και στην ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με ενημέρωση εκάστης επιχείρησης από την ΑΑΔΕ περί έγκρισης ή μη της αίτησής τους.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

1)Η ΑΙΤΗΣΗ θεωρείται ως μη γενόμενη

2)οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με μειωμένο ωράριο.

Β ‘ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

-Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα.

-ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ:

 • Τις μηνιαίες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου
 • τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του
 • τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας
 • τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και την Τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζόμενου που θα ενταχθεί στον Μηχανισμό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

-Κατ΄ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του Μηχανισμού η διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό, αφορά στο χρονικό διάστημα 15/6/2020- 30/6/2020.

-Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση/αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υποβάλλεται εκ των προτέρων και το αργότερο πριν την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου εργασίας.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

 • Διαμόρφωση του τρόπου μείωσης του χρόνου εργασίας ανά εβδομάδα για έκαστο εργαζόμενο
 • Υιοθέτηση του Μηχανισμού για τουλάχιστον ένα μήνα.

Ο Γιάννης Καρούζος είναι δικηγόρος-εργατολόγος. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος της Σχολής Εργατικού και Συνδικαλιστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει πολύχρονη εμπειρία και πείρα συμβουλεύοντας δεκάδες Σωματεία Εργαζομένων και Επιχειρήσεις σε εργασιακά θέματα. Διατέλεσε Σύμβουλος σε τρία Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπήρξε επί έτη ενεργό μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι Μεσολαβήτης, Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Υπήρξε επίσης σύμβουλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε). Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα https://dikigorosergatologos.gr

Δείτε όλα τα άρθρα του Γιάννη Καρούζου στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ