Γιάννης Καρούζος

Η τηλεργασία στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ

Η τηλεργασία στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, δύνανται να καθορίσουν με απόφασή τους ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον, προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία). Το μέτρο αυτό δύνανται να επιβάλλουν οι εργοδότες μονομερώς, με δική τους πρωτοβουλία και απόφαση. Σημειώνεται επίσης ότι κατά κανόνα, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση του αναγκαίου εξοπλισμού για κανονική τηλεργασία, εκτός αν ο τηλεργαζόμενος χρησιμοποιεί το δικό του εξοπλισμό.

 

Οι επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν στην κατηγορία αυτών που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού και επιλέγουν να θέσουν σε καθεστώς τηλεργασίας όλους ή μέρος των εργαζομένων τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το ειδικό έντυπο για την δήλωση της εξ αποστάσεως εργασίας, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Επισημαίνεται, ότι οι εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς παρέχουν εξ αποστάσεως τις υπηρεσίες τους και λαμβάνουν κανονικά το μισθό τους.

Σημειωτέον ότι, δεν μπορεί ο ίδιος εργαζόμενος που παρέχει τηλεργασία, να τεθεί μονομερώς από τον εργοδότη και χωρίς προηγουμένως να έχει συμφωνήσει, σε καθεστώς αναστολής της εργασιακής του σχέσης.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, δύνανται να συμφωνήσουν για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης τους με εργαζομένους τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, την παροχή εργασίας με τηλεργασία. Για την κάλυψη των πρόσκαιρων αυτών αναγκών, μπορεί να τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, υποχρεούνται να δηλώσουν την πρόσκαιρη αυτή τηλεργασία, πριν την έναρξη πραγματοποίησης της με το ειδικό έντυπο δήλωσης πρόσκαιρης τηλεργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η παροχή υπηρεσιών με το σύστημα της τηλεργασίας από τον εργαζόμενο που τελεί σε αναστολή, αμείβεται κανονικά από τον εργοδότη, ανάλογα με το ύψος του ονομαστικού μηνιαίου μισθού του εργαζομένου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό των 800 ευρώ της κρατικής επιδότησης που λαμβάνει ο εργαζόμενος.

*Ο Γιάννης Καρούζος είναι δικηγόρος-εργατολόγος. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος της Σχολής Εργατικού και Συνδικαλιστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει πολύχρονη εμπειρία και πείρα συμβουλεύοντας δεκάδες Σωματεία Εργαζομένων και Επιχειρήσεις σε εργασιακά θέματα. Διατέλεσε Σύμβουλος σε τρία Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπήρξε επί έτη ενεργό μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι Μεσολαβήτης, Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Υπήρξε επίσης σύμβουλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε). Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα https://dikigorosergatologos.gr

Δείτε όλα τα άρθρα του Γιάννη Καρούζου στο fpress.gr ΕΔΩ