ΤτΕ: Υποχώρησαν έλλειμμα και δαπάνες

ΤτΕ: Υποχώρησαν έλλειμμα και δαπάνες

Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 6.399 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 12.528 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 44.948 εκατ. ευρώ, από 37.524 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 48.965 εκατ. ευρώ, από 50.711 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ