Επ. Ανταγωνισμού: Εξετάζει κατά προτεραιότητα την αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών

Επ. Ανταγωνισμού: Εξετάζει κατά προτεραιότητα την αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών

Σημειώνεται ότι η ανάθεση σε εισηγητή «δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού…

Κατά προτεραιότητα εξετάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής αποφασίστηκε «η κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά της παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, και ειδικότερα στις επιμέρους αγορές της λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής, της έκδοσης και αποδοχής καρτών, καθώς και στις αγορές διατραπεζικών συστημάτων, υπηρεσιών πληρωμών και ηλεκτρονικών συναλλαγών».

Υπενθυμίζεται ότι, για το σκοπό της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διεξήγαγε στις 7 Νοεμβρίου 2019 ευρείας έκτασης αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω αγορές.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία απαγορεύει συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού ενώ απαγορεύεται και η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ανάθεση σε εισηγητή «δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού…. Και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ