Ολοκληρώθηκε η πώληση της Alpha Bank Αλβανίας

 Ολοκληρώθηκε η πώληση της Alpha Bank Αλβανίας

Η Alpha ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της Alpha Bank Αλβανίας SHA (Project Riviera) στην OTP Bank

 

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank) ανακοινώνει ότι την 18.7.2022, η Alpha Διεθνών Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ολοκλήρωσε την πώληση στην OTP Bank Plc του συνόλου των μετοχών (100%) που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank Αλβανίας SHA, σε συνέχεια λήψεως σχετικών εποπτικών εγκρίσεων.

Η συναλλαγή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου του Ομίλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ