Εθνική Τράπεζα: Αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης "ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ”

 Εθνική Τράπεζα: Αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης "ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ”


Η αίτηση αφορά την παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως 460 εκατ. ευρώ

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μετασχηματισμού της, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., έχει εκκινήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία "Frontier II", συνολικής λογιστικής αξίας 1 δισ. ευρώ.

H Εθνική Τράπεζα υπέβαλε σήμερα, 29 Ιουνίου 2022, αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης "ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ” βάσει του Ν. 4649/2019.

Η αίτηση αφορά την παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως 460 εκατ. ευρώ.

Η ανεύρεση επενδυτή και η αποδοχή του αιτήματος της εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο είναι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ΕΤE είναι το τέταρτο πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα "Ηρακλής ΙΙ", για το οποίο συνολικά έχουν υποβληθεί πέντε αιτήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ