Εγκρίθηκε η συγχώνευση Alpha-Εurobank

Εγκρίθηκε η συγχώνευση Alpha-Εurobank
  Προς την οριστική ολοκλήρωσή της οδεύει η συγχώνευση μεταξύ Alpha Βank και  Εurobank, καθώς νωρίτερα σήμερα η επιτροπή ανταγωνισμού έδωσε το "πράσινο φως" στις δύο τράπεζες. Ωστόσο, η έγκριση τελεί υπό δύο όρους που έχουν να κάνουν με τις κάρτες και το factoring.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνεδρίασε σήμερα και με την υπ’ αριθ. 534/VI/2012 ομόφωνη απόφασή της έκανε δεκτό, υπό όρους, το αίτημα συγχώνευσης των εταιριών «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3959/2011. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας, στην οποία τα μέρη παρουσίασαν τις θέσεις τους, έκρινε ότι δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Για τις επιμέρους αγορές αποδοχής καρτών και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), για τις οποίες είχαν εκφρασθεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, η Επιτροπή αποδέχθηκε τις κατωτέρω δεσμεύσεις που πρότειναν τα μέρη και έκρινε ότι με αυτές διασφαλίζονται οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Ειδικότερα:

1. Για την αγορά αποδοχής καρτών, τα μέρη δεν θα προβούν σε μη διακριτική πρόσβαση/μεταχείριση στην Cardlink (στην οποία και οι δύο εταιρίες είναι μέτοχοι) τρίτων εκκαθαριστριών τραπεζών, έτσι η πρόσβαση στην υπηρεσία δικτύου, οι εκπτώσεις για την εισφορά POS και η τιμολογιακή πολιτική θα γίνεται επί ίσοις όροις για όλους τους πελάτες ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι της Cardlink. Αναφορικά με τις υπηρεσίες επεξεργασίας, τα μέρη θα εξακολουθήσουν να παρέχουν την ευχέρεια στα πιστωτικά ιδρύματα που συμβάλλονται με την ανωτέρω εταιρία και θα επιλέγουν όποιον πάροχο υπηρεσιών επεξεργασίας επιθυμούν. Δεσμεύτηκαν επίσης, ότι για διάστημα δύο ετών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ενημερώνουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τους προσφερόμενους όρους στους εκάστοτε πελάτες της Cardlink.

2. Για την αγορά πρακτορείας επιχειρηματικών δεσμεύσεων (factoring) τα μέρη θα αντικαταστήσουν τον 26ο όρο της σύμβασης πρακτορείας της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά τρόπο ώστε να αποσαφηνίζεται ότι η δέσμευση του προμηθευτή περιορίζεται σε εκείνες και μόνο τις απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε σύμβασης πρακτορείας".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ