Μηχανισμός Εμπορικής Χρηματοδότησης – Τι προσφέρει στο επιχειρείν

Μηχανισμός Εμπορικής Χρηματοδότησης – Τι προσφέρει στο επιχειρείν

Πριν λίγες εβδομάδες,  η ΕΤΕπ προχώρησε στην υπογραφή νέας διμερούς συμφωνίας, ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, με τη Citi προκειμένου να υποστηριχθούν άμεσα οι υπηρεσίες χρηματοδότησης του εμπορίου και των εξαγωγών που παρέχονται από τις συμμετέχουσες ελληνικές τράπεζες σε εταιρείες σε όλη τη χώρα. 

Δέκα σχεδόν χρόνια συμπληρώνει στη χώρα μας ο Μηχανισμός Εμπορικής Χρηματοδότησης, που ξεκίνησε το 2013 κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με πρωτοβουλία της Citi Ελλάδος, η οποία συμπληρώνει έξι δεκαετίες αδιάκοπης παρουσίας στην χώρα μας με βασικό στόχο τη στήριξη του εμπορίου στην Ελλάδα.

Πριν λίγες εβδομάδες, η ΕΤΕπ προχώρησε στην υπογραφή νέας διμερούς συμφωνίας, ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, με τη Citi προκειμένου να υποστηριχθούν άμεσα οι υπηρεσίες χρηματοδότησης του εμπορίου και των εξαγωγών που παρέχονται από τις συμμετέχουσες ελληνικές τράπεζες σε εταιρείες σε όλη τη χώρα.

Τι προσφέρει όμως με απλά λόγια ο συγκεκριμένος μηχανισμός; Πώς λειτουργεί και ποιες επιχειρήσεις αφορά;

Πρακτικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις για να εισάγουν τα προϊόντα που θα διοχετεύσουν στην ελληνική αγορά ή τις απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή τους, εκδίδουν μέσω το εγχώριου τραπεζικού συστήματος εγγυητικές επιστολές στον προμηθευτή τους. Οι ξένοι προμηθευτές απαιτούν αυτές τις τραπεζικές εγγυήσεις για να εξασφαλίσουν την πληρωμή τους σε περίπτωση αθέτησης των όρων συνεργασίας. Το αντίστοιχο ισχύει και στην περίπτωση των εξαγωγικών μας εταιριών όπου για να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατασκευαστικών και άλλων έργων, πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, τους ζητούνται εγγυήσεις από τους εκάστοτε πελάτες τους για την καλή εκτέλεση των συμφωνηθέντων. Αυτοί είναι οι όροι που διέπουν το διεθνές εμπόριο γενικότερα. Ως είθισται, οι συνεργάτες των ελληνικών επιχειρήσεων ζητούν οι προαναφερθείσες εγγυήσεις να εκδίδονται από συγκεκριμένης πιστοληπτικής διαβάθμισης τράπεζες. Το Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου έδωσε λύση, λοιπόν, σε αυτή την ανάγκη του ελληνικού εμπορίου. Η Citi, με την κάλυψη της ΕTEπ, αντεγγυάται τις εγγυήσεις που εκδίδουν οι εγχώριες τράπεζες.

Όπως έχει επισημανθεί από τραπεζικά στελέχη, γίνεται, λοιπόν, σαφής η καίρια συνεισφορά του προγράμματος σε όλο το φάσμα της πραγματικής οικονομίας, από την εγχώρια παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών στον καταναλωτή μέχρι και τις εξαγωγές της χώρας μας. Στηρίχτηκαν και θα εξακολουθήσουν να δέχονται βοήθεια μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη βάση της ελληνικής οικονομίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως ελληνικές παραγωγικές μονάδες, υπηρεσίες, κατασκευές και ενέργειας μεταξύ άλλων. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε αναστολή μεγάλου μέρους του ελληνικού καταναλωτικού και εμπορικού οικοσυστήματός μας.

Ο ρόλος της Citi - Η μόνη μεγάλη διεθνής τράπεζα με συνεχή παρουσία στην χώρα μας σχεδόν έξι δεκαετίες

Η ενδεχόμενη πρόκληση στην αγορά και τις εξαγωγές της χώρας μας έγινε εγκαίρως αντιληπτή στους παράγοντες του εγχώριου επιχειρηματικού και τραπεζικού συστήματος. Η Citi, η μόνη διεθνής τράπεζα με μακρόχρονη και συνεχή παρουσία στην Ελλάδα από το 1964, πρωτοστάτησε στη δημιουργία του προγράμματος της ΕΤΕπ. Αυτό έγινε άμεσα και με εμφανή θετικά αποτελέσματα από την έναρξή του, καθώς ενδεικτικά, εκπληρώθηκαν συνολικά σε αξία σχεδόν 1 δισεκατομμύριο συναλλαγές από την αρχή του σχήματος το 2013 μέχρι σήμερα.

Όπως έχουν αναφέρει εκπρόσωποί της Citi σε δημόσιες παρεμβάσεις του, η δέσμευση της τράπεζας είναι η προώθηση της ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας στη χώρα. Μεταξύ πολλών παραδειγμάτων και πριν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, το 1948 η Citi χρηματοδότησε το πρώτο σούπερ τάνκερ ιδιοκτησίας Α. Ωνάση δίνοντας νέα ώθηση στις μεταφορές πετρελαίου. Το 1995 έφερε ανεφάρμοστες μέχρι τότε λύσεις αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου των επιχειρήσεων, ενώ το 1997 έδωσε πρόσβαση στις ελληνικές εταιρίες στη διεθνή δανειακή κεφαλαιαγορά. Με την καθοδήγηση της τράπεζας, η ΦΑΓΕ εξέδωσε το πρώτο ελληνικό ομόλογο σε δολάρια ύψους 120 εκατ., το οποίο δανειοδότησε τη διεθνή της εξάπλωση. Πιο πρόσφατα, ενδεικτικά, η Citi ήταν ο διεθνής σύμβουλος για την αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, ενός έργου συνολικής αξίας 8 δισ. ευρώ που ήδη αποτελεί πόλο έλξης επενδύσεων και θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Επίσης, το 2021 συμμετείχε ως κύριος ανάδοχος της ΔΕΗ στο πρώτο της ομόλογο συνολικής αξίας 725 εκατ. ευρώ με δείκτες απόδοσης αναφορικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με 1,35 δισ. ευρώ για τις επενδύσεις για την μετάβασή της στην πράσινη ανάπτυξη. Από αντίστοιχες ανακοινώσεις, συνεχίζει να είναι σύμβουλος και να παρέχει όλο το εύρος των τραπεζικών λύσεων στις εγχώριες επιχειρήσεις, τις τράπεζες, την ηγετική ελληνική ναυτιλία μας και το δημόσιο τομέα. Μεταξύ άλλων εξυπηρετεί τις παγκόσμιες χρηματικές συναλλαγές τους, πρωτοστατεί στην πρόσβασή τους στην ελληνική και διεθνή κεφαλαιαγορά, προσφέρει απευθείας χρηματοδότηση και εγγυήσεις για επενδύσεις, εισαγωγές και εξαγωγές και συμβάλει στη δημιουργία εταιρικών σχημάτων και ξένων επενδύσεων στη χώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ