Alpha Bank: Αλλαγή επωνυμίας

 Alpha Bank: Αλλαγή επωνυμίας

Ως ημερομηνία για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 20.4.2021

Η «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.» (πρώην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια:

α) των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που συνεδρίασε στις 2.4.2021 και

β) της εταιρικής ανακοίνωσης με ημερομηνία 16.4.2021, με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Διασπώμενης, δυνάμει της υπʼ αριθ. 45898/19.4.2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2530998, και ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Διασπώμενης ως πιστωτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού, τροποποιούνται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Διασπώμενης σε «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αντίστοιχα. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία “ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.” και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA SERVICES AND HOLDINGS”.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την προαναφερθείσα απόφαση στις 19.4.2021.

Ως εκ τούτου, ως ημερομηνία για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 20.4.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, οδός Σταδίου 40, Αθήνα (Τ.Κ. 102 52), τηλ. 210 3260330.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ