Έξι τράπεζες συμμετέχουν στο Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας - Τον Απρίλιο οι χρηματοδοτήσεις

 Έξι τράπεζες συμμετέχουν στο Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας - Τον Απρίλιο οι χρηματοδοτήσεις

Οι 6 τράπεζες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση είναι: Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank και Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας.

Έξι ελληνικές τράπεζες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Hellenic Development Bank - HDB) υποβάλλοντας προτάσεις συνεργασίας, για τη χρηματοδότηση με δάνεια κεφαλαίου κίνησης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι το πρώτο Περιφερειακό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο συστάθηκε με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό να χορηγηθούν αμέσως δάνεια ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ.


Οι 6 τράπεζες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση είναι: Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank και Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι τράπεζες θα συμμετέχουν κατά 60% στο πρόγραμμα χρηματοδότησης δανείων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενώ το υπόλοιπο 40% θα καταβάλλεται από το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που διαχειρίζεται η HDB.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, περισσότερες από 1.000 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνεια για κεφάλαια κίνησης, ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, με 100% επιδότηση επιτοκίου για δύο χρόνια και προϋπόθεση την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας για το διάστημα αυτό.

Τα δάνεια, θα είναι πενταετούς διάρκειας (συμπεριλαμβανομένης και πιθανής περιόδου χάριτος), το επιτόκιο που θα επιδοτείται για δύο έτη, θα είναι σταθερό και στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις -εφόσον τηρούν την προϋπόθεση διατήρησης θέσεων εργασίας- θα καταβάλουν μόνο χρεολύσια.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, και το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί είναι, οι πρώτες χρηματοδοτήσεις, να ξεκινήσουν εντός του Απριλίου 2021.

Σχολιάζοντας την έναρξη του προγράμματος ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης δήλωσε: "Ένα ακόμη δυναμικό αναπτυξιακό εργαλείο τίθεται σε εφαρμογή και στην υπηρεσία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.


Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από 6 τράπεζες αποδεικνύει τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται στην Δυτική Μακεδονία, στην πιο δύσκολη μεταβατική περίοδο. Αποδεικνύει επίσης την πολύ καλή προετοιμασία που έχει γίνει από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Είμαι σίγουρος ότι το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που κάποιοι είχαν εξαγγείλει με διθυραμβικές ανακοινώσεις πριν από 4 χρόνια αλλά ποτέ δεν υλοποίησαν, θα πετύχει στην πρώτη του προσπάθεια ώστε να ακολουθήσουν σύντομα και άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας."

Η πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Hellenic Development Bank Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε: " Είναι καθήκον κάθε εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας να λειτουργεί ως αποτελεσματικό εργαλείο μόχλευσης κεφαλαίων και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για την προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας.

Η Hellenic Development Bank έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του τραπεζικού συστήματος όσο και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας γιατί διαθέτει -αποδεδειγμένα πιά- τεχνογνωσία και εμπειρία γρήγορης υλοποίησης κρίσιμων και χρήσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ακόμη πιο σημαντικό, η HDB έχει υιοθετήσει σύγχρονους Δείκτες Αποτελεσματικότητας ώστε όχι μόνον να κινητοποιεί κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα αλλά κυρίως να συμβάλει στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας τους για την περαιτέρω αξιοποίηση των εθνικών πόρων.

Η πρωτοβουλία του ΤΑΔΥΜ θα έχει σίγουρα συνέχεια και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βοηθήσουμε ακόμη περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες στον ανταγωνισμό".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ