Καραβίας (Eurobank): Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων

Καραβίας (Eurobank): Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα η Eurobank θα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που θα πετύχει μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) εντός του 2021, ενώ εγκαινιάζει το πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ

Αύξηση των καθαρών κερδών στα 544 εκατ. ευρώ για το 2020 ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank από 257 εκατ. ευρώ το 2019. Tα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν 4,2% σε 865 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα η Eurobank θα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που θα πετύχει μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) εντός του 2021, ενώ εγκαινιάζει το πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ, όπως ήταν και η πρώτη τράπεζα που ενέταξε τιτλοποίηση στο πρόγραμμα Ηρακλής Ι (Cairo).

Σε δήλωση του με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας αναφέρει ότι παρά το αντίξοο περιβάλλον λόγω του Covid-19, η Eurobank κάνει ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της, ώστε να καταστεί μέσα στο 2021 η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Αφού υλοποιήσαμε χωρίς καθυστερήσεις το σχέδιο που είχαμε παρουσιάσει το 2019, είμαστε πλέον σε θέση να επιταχύνουμε περαιτέρω τη μείωση των NPEs με μια νέα τιτλοποίηση ύψους περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Με την ολοκλήρωσή της, ο δείκτης των NPEs θα μειωθεί στο τέλος του έτους κάτω από το 9%, λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας, και σε περίπου 6% το 2022, συγκλίνοντας με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η σταθερότητα των εσόδων, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες προβλέψεις, στηρίζουν την κερδοφορία το τρέχον έτος, ενώ η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων θα φτάσει του χρόνου σε διψήφιο ποσοστό, όπως ακριβώς είχαμε εκτιμήσει πριν από την εκδήλωση της πανδημίας», αναφέρει ο κ. Καραβίας.

«Το 2020 η Τράπεζα απέδειξε την ανθεκτικότητά της παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα 865 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Στην επίδοση αυτή συνέβαλε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, που περιλαμβάνει επίσης δύο συστημικές τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα υψηλής απόδοσης. Η κερδοφορία μας, σε συνδυασμό με ενέργειες οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων, μάς επιτρέπουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή κεφαλαιακή βάση», προσθέτει επίσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank επισημαίνει ότι η τράπεζα στήριξε την οικονομία στη διάρκεια μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από τις έντονες διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα. «Ανταποκριθήκαμε στην αυξημένη ζήτηση για παροχή ρευστότητας συμμετέχοντας σε όλα τα κρατικά προγράμματα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο ενήμερων χορηγήσεών μας. Οι εκταμιεύσεις δανείων σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα έφτασαν σε 6,4 δισ. ευρώ το 2020, η μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση των τελευταίων 10 ετών. Στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, το πλήγμα στην οικονομία ήταν πιο ήπιο και αναμένουμε ισχυρή ανάκαμψη σε ολόκληρη την περιοχή», είπε, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στο προσωπικό της τράπεζας για την εξαιρετική επίδοσή του κάτω από ακραίες συνθήκες.

«Μετά την πανδημία, προτεραιότητα θα είναι η ανάπτυξη, η οποία αποτελεί και κεντρικό στόχο της Eurobank. Καθώς είναι κρίσιμο αυτή να επιτυγχάνεται με βιώσιμο τρόπο, επιταχύνουμε την εισαγωγή της δέσμης κριτηρίων ESG σε όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες μας. Η Eurobank, διατηρώντας το προβάδισμα στην ελληνική τραπεζική αγορά, βρίσκεται σε εξαιρετική θέση να αξιοποιήσει τον ανοδικό κύκλο της οικονομίας και να προσφέρει αξία στο προσωπικό, τους πελάτες και μετόχους της», πρόσθεσε.

Αποτελέσματα 2020

Όπως επισημαίνεται η Eurobank έδειξε ανθεκτικότητα και καλές επιδόσεις σε ένα έτος μοναδικών προκλήσεων. Τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη ξεπέρασαν τις προσδοκίες (865 εκατ. ευρώ με αύξηση 4,2%) επιβεβαιώνοντας τη σημασία ενός διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου που περιλαμβάνει και δύο συστημικές τράπεζες στην ΝΑ Ευρώπη (Βουλγαρία & Κύπρο) καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων υψηλής απόδοσης σε ακίνητα.

Επίσης σημειώθηκαν:

•Εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα στα 6,4 δισ. ευρώ το 2020 - κοντά σε ρεκόρ δεκαετίας στην πιστωτική επέκταση.

•Οργανική αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων για τον Όμιλο στα 2,1 δισ. ευρώ το 2020.

•Αύξηση καταθέσεων κατά 2,4 δισ. το 2020 σε σχέση με το 2019 και βελτίωση του λόγου δανείων προς καταθέσεις κάτω από το 80% (79,1% από 83,2% το 2019).

•Κέρδη ανά μετοχή (EPS - Earnings Per Share1) ~Euro0.10 1 το 2021 και ~Euro0.15 το 2022.

•Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε 1.213 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού 1.334 εκατ. ευρώ την απομείωση της υπεραξίας της Grivalia ύψους 160 εκατ. ευρώ, τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) ποσού 160 εκατ. ευρώ και το κόστος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού 97 εκατ. ευρώ.

Πρώτη στον Ηρακλή ΙΙ

Όπως επισημαίνεται παρά την πανδημία η Eurobank προχωρά στην ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της με νέα τιτλοποίηση 3,3 δισ. ευρώ με τον κωδικό "Mexico". Ως αποτέλεσμα ο δείκτης NPE θα υποχωρήσει κάτω από 9% μέχρι το τέλος του 2021, το χαμηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων για την επίπτωση της πανδημίας, περίπου στο 6% το 2022, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που θα πετύχει μονοψήφιο δείκτη NPE εντός του 2021. Η Eurobank εγκαινιάζει το Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ, όπως ήταν και η πρώτη τράπεζα που ενέταξε τιτλοποίηση στο πρόγραμμα Ηρακλής Ι (Cairo).

O Δείκτης συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) διαμορφώνεται στο 16,3% και CET1 στο 13,9%. Τα παραπάνω οδηγούν σε δραματική μείωση των προβλέψεων το 2022 και κερδοφορία που αντιστοιχεί σε απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων 10%. Επομένως, οδηγείται σε μονοψήφιο δείκτης NPE φέτος, διψήφια απόδοση (κερδοφορία) κεφαλαίων του χρόνου και έναρξη καταβολής μερισμάτων πιθανόν από το 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ