Στο πρόγραμμα εγγύησεων «Ηρακλης» το Phoenix της Τράπεζας Πειραιώς

Στο πρόγραμμα εγγύησεων «Ηρακλης» το Phoenix της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς  ανακοίνωσε ότι προχωρά στην τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία «Phoenix», συνολικής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων αφορά σε στεγαστικά δάνεια.

Σε σχετική της ανακοίνωση, η τράπεζα αναφέρει πως υπέβαλε αίτηση βάσει του ν.4649/2019 για την ένταξη της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής». Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως 1 δισ. ευρώ.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με κωδική ονομασία «Vega», ύψους έως 5 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ