Τράπεζα Πειραιώς: Έγκρίθηκε η διάσπαση της ''Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών"

Τράπεζα Πειραιώς: Έγκρίθηκε η διάσπαση της ''Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών"

Την έγκριση της διάσπασης της "Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε. ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Την έγκριση της διάσπασης της "Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε. ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς όπως αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 16 Ιουνίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 16.06.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εγκρίθηκε την 29.06.2020 η κοινή διάσπαση της "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με απορρόφηση από την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και την "ΠΕΙΡΑΙΩΣ AGENCY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (πρώην "ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ") σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν.4601/2019, του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, δυνάμει της υπ’ αριθ. 66868/29.06.2020 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2162483/29.06.2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ