Δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες

Δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες
  Στο μάζεμα των δανείων που έχουν δώσει απλόχερα τα προηγούμενα χρόνια σε ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες έχουν επιδοθεί οι τράπεζες , καθώς αντιμετωπίζουν και οι ίδιες πρόβλημα ρευστότητας λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην οικονομία. Οι στρόφιγγες συνεχίζουν να παραμένουν κλειστές, αφού τον Οκτώβριο, τα τραπεζικά ιδρύματα, «απέσυραν» από την αγορά των ιδιωτών 734. Εκατ. ευρώ

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Οκτώβριο του 2011, ήταν αρνητική κατά 534 εκατ. ευρώ,έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής κατά 83 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2010. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να σημειώσει περαιτέρω μείωση (Οκτώβριος 2011: -3,6%, Σεπτέμβριος 2011: -3,1%, Δεκέμβριος 2010: -1,2%).

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Την ίδια ώρα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 180 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα (Οκτώβριος 2010: αρνητική καθαρή ροή 44 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -5,7% από -5,1% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 0,3%).

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Οκτώβριο του 2011 ήταν θετική 225 εκατ. ευρώ (Οκτώβριος 2010: αρνητική καθαρή ροή 364 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε -0,4% από -0,9% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 1,1%). Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων υποχώρησε σε -0,9% από -0,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου περιλαμβάνονται και μεγάλου ύψους ενδο-ομιλικές συναλλαγές, ανήλθε σε 7,6% από -4,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,2% τον Οκτώβριο του 2011 (Δεκέμβριος 2010: 0,0%). Συνολικά, τον Οκτώβριο του 2011, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 510 εκατ. ευρώ (Οκτώβριος 2010: αρνητική καθαρή ροή 491 εκατ. ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ