Πόσο κοστίζει η επιμήκυνση του δανείου μου;

Πόσο κοστίζει η επιμήκυνση του δανείου μου;
Νέα δάνεια οι τράπεζες δεν δίνουν παρά σε ελάχιστους. Ο κόσμος που ενδεχομένως βλέπετε στα καταστήματα συνήθως αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει κάποια «ευκολία» για την αποπληρωμή του δανείου του.

Το ερώτημα κεντρικό: Συμφέρει η επιμήκυνση του δανείου; Η απάντηση προκύπτει από την ανάλυση που ακολουθεί. Να ξέρετε όμως προκαταβολικά ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν.

Αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έχει λόγο να διαπραγματευτεί μόνο όποιος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη δόση του σε τακτική βάση. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι κρίμα και άδικο να ξεκινήσει συζητήσεις με τις τράπεζες οι οποίες και στο παραμικρό αίτημα του όποιου δανειολήπτη εγείρουν αξιώσεις.

Όποιος δεν μπορεί να καταβάλλει εγκαίρως τη δόση του, αναγκαστικά θα πρέπει να σκεφτεί την αύξηση στη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου του. Τι θα πετύχει; Μείωση της μηνιαίας δόσης αλλά αύξηση του συνολικού ποσού των τόκων που θα πρέπει να δώσει μέχρι την οριστική αποπληρωμή.

Ο πίνακας που ακολουθεί, περιγράφει το πώς θα εξελιχτεί η μηνιαία δόση ενός δανείου 100.000 ευρώ ανάλογα με τη διάρκεια αποπληρωμής αλλά και το επιτόκιο. Εμφανίζονται τρία διαφορετικά επιτόκια (3%, 3,5% και 4%) διότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι τράπεζες που θα δεχτούν να επιμηκύνουν τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, να αξιώσουν αύξηση επιτοκίου. Τέτοια αξίωση, εγείρεται κυρίως σε όσους πήραν δάνειο τη χρυσή διετία 2005-2007. Είναι τα δάνεια που συνδέθηκαν με το επιτόκιο της ΕΚΤ και χορηγήθηκαν με spread της τάξεως του 1-1,5%.

Διάρκεια 3% 3,50% 4%
180 696,4720,8745,7
240 560,6586,1612,3
300 480,5507,1534,5
360 428,1455,8484,4


Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα, για ένα δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 15 ετών (180 μήνες) η δόση διαμορφώνεται στα 696,4 ευρώ. Η δόση αυτή μπορεί να περιοριστεί στα 428,1 ευρώ αν η διάρκεια του δανείου διπλασιαστεί (από τα 15 στα 30 χρόνια). Η μείωση της δόσης, δεν θα είναι τόσο μεγάλη αν εκτός από τη διάρκεια αυξηθεί και το επιτόκιο. Έτσι, αν αναπροσαρμοστεί από το 3% στο 3,5% η χαμηλότερη δυνατή δόση (με αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής στα 30 χρόνια) μπορεί να φτάσει στα 455,8 ευρώ.

Ο δεύτερος πίνακας που δημοσιεύεται, υπολογίζει το κόστος της διευκόλυνσης. Δηλαδή τους τόκους που θα πρέπει να πληρώσει κάποιος ανάλογα με το πώς θα αλλάξει τα χαρακτηριστικά του δανείου. Ο δανειολήπτης που πήρε 15ετές δάνειο 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3%, θα υποχρεωθεί να δώσει 25.346 ευρώ σε τόκους μέχρι να αποπληρώσει το δάνειό του. Αν αυξήσει τη διάρκεια αποπληρωμής στα 30 χρόνια, τότε οι συνολικοί τόκοι θα εκτοξευτούν από τις 54 έως τις 74 χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με το ποιο θα είναι το επιτόκιο με το οποίο θα συμφωνήσει ο δανειολήπτης.

Διάρκεια 3% 3,50% 4%
180 25.346,1729.742,2034.228,84
240 34.549,7540.674,7946.957,32
300 44.142,8852.124,7160.345,56
360 54.117,2464.077,1774.369,34

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ