Τα «στοιχήματα» των τραπεζών και οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν

Τα «στοιχήματα» των τραπεζών και οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν


Τώρα αρχίζουν τα… δύσκολα. Οι συστημικές τράπεζες παρέδωσαν στον SSM τους νέους στόχους σε ό,τι αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την απαίτηση του Μηχανισμού να κινηθούν σε τέτοια επίπεδα που τα «κόκκινα» δάνεια να αντιπροσωπεύουν ποσοστό κάτω από 20% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.

Οι νέοι φιλόδοξοι στόχοι παραπέμπουν σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα επίπεδα των 88,6 δισ. ευρώ που ήταν για όλο το τραπεζικό σύστημα στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, στα 35-40 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021.

Πρόκειται για μείωση της τάξης του 55% ή κατά 45 δισ. ευρώ περίπου, που θα επιτευχθεί μέσα από μαζικές πωλήσεις και τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων, πλειστηριασμούς, αλλά και πωλήσεις μεγάλων πακέτων ακινήτων, γενναίες ρυθμίσεις προς τους δανειολήπτες, καθώς και διαγραφές προκειμένου να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών.

Οι νέοι στόχοι εγκρίθηκαν από τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και βρίσκονται ήδη στα χέρια των εποπτικών αρχών. Τα πλάνα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο εξαντλητικών συζητήσεων τους προσεχείς μήνες ως προς τους επιμέρους στόχους, δηλαδή τι ποσοστό θα προέλθει από πωλήσεις χαρτοφυλακίων, πλειστηριασμούς, ρυθμίσεις και διαγραφές, και θα παρακολουθούνται τακτικά –ανά τρίμηνο– ως προς την επίτευξή τους.

Να σημειωθεί ότι οι στόχοι των τραπεζών για τα «κόκκινα» δάνεια θα ανακοινωθούν επισήμως με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Έτσι, μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας θα προχωρήσουν σε νέες συνεργασίες, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Ιδιαίτερα σημαντικές θα πρέπει να θεωρούνται οι κινήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά τον τομέα των ακινήτων, αφού οι ελληνικές τράπεζες σωρεύουν πολλά και σημαντικά ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό τους στο πλαίσιο των ανεπιτυχών πλειστηριασμών που τις οδηγούν στην εξαγορά των ακινήτων, ώστε να μην καταγράψουν απώλειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ