Ζητείται πρόεδρος για το ΤΧΣ - «Κληρώνει» τις επόμενες ημέρες

Ποια απαραίτητα προσόντα πρέπει να έχει ο υποψήφιος της θέσης

Ζητείται πρόεδρος για το ΤΧΣ - «Κληρώνει» τις επόμενες ημέρες

Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα δέχεται βιογραφικά ο σύμβουλος που έχει προσλάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Stanton Chase Βιέννης, για την επιλογή του νέου προέδρου στο Ταμείο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα Γιώργο Μιχελή.

Ο σύμβουλος θα τα κοινοποιήσει στην Επιτροπή Επιλογής (Selection Panel) αφού πρώτα επιλέξει εκείνα των καλύτερων υποψηφίων και κατόπιν θα ξεκινήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, από την οποία θα αναδειχτούν οι προτιμητέοι υποψήφιοι, έναν εκ των οποίων θα επιλέξει ο υπουργός Οικονομικών για τη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου του ΤΧΣ.

Το εύρος των αποδοχών του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου θα κυμαίνεται από 105.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ και αποτελεί τη συνολική ετήσια ακαθάριστη αμοιβή της θέσης. Η θητεία καθορίζεται από το νόμο έως την 30η Ιουνίου 2020.Ο δε πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου με μόνιμο τόπο διαμονής εκτός Ελλάδας θα δικαιούται την κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής.

Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

- Εκπαίδευση: Πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά. Στελέχη με επαγγελματική κατάρτιση στη λογιστική και τη Νομική θα αξιολογηθούν αναλόγως.

- Γλώσσες: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.

- Γνωστικό Αντικείμενο: Ο νέος πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με επιτυχημένο ιστορικό σε ανώτατες θέσεις στον χρηματοοικονομικό ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικής συμμόρφωσης.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες ηγεσίας και επικοινωνίας, καθώς και ευρύ όραμα σε επιχειρηματικά ζητήματα, αδιαμφισβήτητη επιχειρηματική ηθική και ανεξαρτησία, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων, διοικητικών βελτιώσεων και θεμάτων επενδυτών, και να έχουν διαθέσιμο χρόνο για την απαιτούμενη αυτή δέσμευση.

- Επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτεςείναι προαπαιτούμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.

- Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 4 και 16β του Ν.3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με τον διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.