Αυτό είναι το νέο όριο αναλήψεων από τα γκισέ των τραπεζών

Οι οκτώ αλλαγές στους περιορισμούς διακίνησης κεφαλαίων - Ποιοι θα μπορούν ελεύθερα να ανοίξουν λογαριασμό

Αυτό είναι το νέο όριο αναλήψεων από τα γκισέ των τραπεζών

Και 1800 ευρώ και με τη… μία. Τα capital controls χαλάρωσαν ή για την ακρίβεια χαλαρώνουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Αντί για 1680 ευρώ που μπορούσαμε να σηκώσουμε μέχρι τώρα σε δύο δεκαπενθήμερες δόσεις, από τον επόμενο μήνα θα μπορούμε να βγάζουμε από τον τραπεζικό μας λογαριασμό έως και 1800 ευρώ με τη… μία. Αυτή δεν είναι η μοναδική αλλαγή που επέρχεται. Το υπουργείο Οικονομικών κλείνει το μάτι και σε όσους χρήματα στο εξωτερικό: φέρτε τα στην Ελλάδα, καταθέστε τα στις τράπεζες και εμείς θα σας αφήσουμε να σηκώνετε έως και το 50% του συγκεκριμένου ποσού όποτε το θελήσετε.

Η απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου που δημοσιεύτηκε αργά χθες το βράδυ στο ΦΕΚ προβλέπει συνολικά οκτώ αλλαγές. Πρακτικά, απελευθερώνεται η δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού. Μια προς μία οι οκτώ αλλαγές έχουν ως εξής:

  1. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) ανά ημερολογιακό μήνα.
  2. Επιτρέπεται σε εταιρείες, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.
  3. επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010
  4. Επιτρέπεται από εργαζόμενο το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος.
  5. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρούν ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.
  6. Επιτρέπεται το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
  7. Από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των ναυτιλιακών εταιρειών δύναται να μεταφέρεται στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») το ανωτέρω ποσό των μετρητών ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών»
  8. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ