Αυτά είναι τα προσόντα για να γίνεις πρόεδρος στο ΤΧΣ

Ως 21 Αυγούστου το ενδιαφέρον – Από 105.000 έως 150.00 ευρώ οι αποδοχές

Αυτά είναι τα προσόντα για να γίνεις πρόεδρος στο ΤΧΣ

Στην αναζήτηση ατόμου για την πλήρωση της θέσης του μη εκτελεστικού προέδρου του γενικού συμβουλίου προχωρά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δημοσιεύοντας τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με το ΤΧΣ, η χρονική δέσμευση που θα απαιτηθεί από τον νέο πρόεδρο, θα εξαρτηθεί από τις περιστάσεις, ενώ η φυσική του παρουσία στην Αθήνα μπορεί να προβλεφθεί ως αναγκαία για τουλάχιστον πέντε ημέρες το μήνα. Αντίστοιχο αριθμό ημερών θα χρειάζεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων προεδρίας χωρίς την ανάγκη όμως, φυσικής παρουσίας στην Αθήνα.

Το εύρος των αποδοχών θα κυμαίνεται από 105.000 έως 150.000 ευρώ, και θα αποτελεί τη συνολική ετήσια ακαθάριστη αμοιβή.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος με μόνιμο τόπο διαμονής εκτός Ελλάδας, θα δικαιούται την κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται την 21η Αυγούστου του 2017.

Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

• Εκπαίδευση: Πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά. Στελέχη με επαγγελματική κατάρτιση στη λογιστική και τη Νομική θα αξιολογηθούν αναλόγως.

• Γλώσσες: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.

• Γνωστικό Αντικείμενο: Ο νέος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με επιτυχημένο ιστορικό σε ανώτατες θέσεις στο χρηματοοικονομικό ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικής συμμόρφωσης.

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες ηγεσίας και επικοινωνίας, καθώς και ευρύ όραμα σε επιχειρηματικά ζητήματα, αδιαμφισβήτητη επιχειρηματική ηθική και ανεξαρτησία, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων, διοικητικών βελτιώσεων και θεμάτων επενδυτών και να έχουν διαθέσιμο χρόνο για την απαιτούμενη αυτή δέσμευση.

• Επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες είναι προαπαιτούμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.

• Ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 4 και 16β του Ν.3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με το διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ