Οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει τις «πύλες» της αρχές Αυγούστου

Οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Έχεις επιχείρηση με ληξιπρόθεσμα χρέη; Σε «κυνηγάνε» από την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες; Είσαι επιχειρηματίας και έχει χάσει τον… ύπνο σου;

Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει και επίσημα τουλάχιστον η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις αιτήσεις προκειμένου να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

 

Οι τράπεζες προετοιμάζονται για την ενεργοποίηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που τον θεωρούν τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση και το πιο εξυγιαντικό μέτρο των τελευταίων ετών.

Το θετικό του μέτρου είναι ότι συμπεριλαμβάνει σχεδόν κάθε είδους οφειλές – από τις «κλασικές», δηλαδή σε Εφορία, Ταμεία, δήμους, μέχρι χρέη από ακάλυπτες επιταγές και εταιρείες που έχουν κατεβάσει τα ρολά.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά όλες τις βιώσιμες επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) οι οποίες θέλουν να διευθετήσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα.

Για να ενταχθούν όμως στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τρεις προϋποθέσεις:

* να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000 ευρώ

* να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους: θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση (equity).

* να έχουν ένα από τα ακόλουθα:

- οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την 31/12/2016 ή

- οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή

- ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά την 31/12/2016 ή

- να έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή

- να έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2016.

Πώς ρυθμίζονται τα χρέη

*Διαγραφή οφειλής:Προστίμων, προσαυξήσεων, κύριου φόρου, βασικής εισφοράς και αρχικού κεφαλαίου δανείου

*Αποπληρωμή των οφειλών σε έως 120 δόσεις σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία

*Εξαιρούνται οι παρακρατούμενες εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ

*Δεν υπάρχει όριο για τον αριθμό των δόσεων, για οφειλές σε τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 60% των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσεται στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Από αυτά, το 48% έχει καταγγελθεί από τις τράπεζες, το 26% είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και το υπόλοιπο 26% είναι αβέβαιης είσπραξης ή σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες υπερβαίνει το 67%.

H έκδοση έξι υπουργικών αποφάσεων, αναμένεται από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε στις 3 Αυγούστου 2017 να λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και άλλους πιστωτές, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Εν αναμονή και έξι αποφάσεων!

Ειδικότερα, αναμένεται να εκδοθούν οι εξής αποφάσεις:

1. Για τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα γίνονται οι αιτήσεις των επιχειρήσεων. (δηλ. πως θα λειτουργεί η πλατφόρμα)
2. Πως θα συμμετέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δηλαδή πως θα κάνει τη διαγραφή και πως θα παρέχει τις δόσεις (20, 40,…, 120 δόσεις)
3. Αντίστοιχα πως θα συμμετέχει ο ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ (δηλ. πως θα κάνει διαγραφή, και πως παρέχει τις 20,40,…,120 δόσεις)
4. Ποια θα είναι η διαδικασία του εξωδικαστικού αν το συνολικό χρέος είναι από 20.000-50.000 ευρώ (δηλ. ποια είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία)
5. Τι γίνεται αν δεν τηρήσει ο οφειλέτης τη συμφωνία με το δημόσιο, μετά την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης και πως το δημόσιο θα ειδοποιεί τις τράπεζες
6. Ποια άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά χρειάζονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ