Τελεσίγραφο τραπεζών σε κακοπληρωτές

«Στα άρματα» οι διοικήσεις των τραπεζών για τα «κόκκινα» δάνεια

Τελεσίγραφο τραπεζών σε κακοπληρωτές

Έπειτα από χρόνια ήπιας στάσης έναντι των κακοπληρωτών, οι τράπεζες παίρνουν το όπλο τους. Οι τράπεζες στέλνουν σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και με κάθε ευκαιρία ότι είναι αποφασισμένες να κερδίσουν το μεγάλο και δύσκολο στοίχημα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενώ τονίζουν ότι οι πλειστηριασμοί αφορούν τους κακοπληρωτές.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις το ποσοστό των στρατηγικών κακοπληρωτών ανέρχεται περίπου στο 20% με 25% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όπως έχουν επισημάνει όλα τα διοικητικά στελέχη των τραπεζών η συμπεριφορά αυτή των στρατηγικών κακοπληρωτών πλήττει όχι μόνον τις τράπεζες αλλά γενικότερα το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα τους εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα αποπληρωμής των δανείων τους και είναι συνεργάσιμοι και ειλικρινείς με την τράπεζα τους στη διαδικασία ρύθμισης των δανείων τους.

Οι τράπεζες, όπως έχουν δηλώσει τα τραπεζικά στελέχη, με την ολοκλήρωση πλέον όλου του θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης των «κόκκινων» δανείων είναι αποφασισμένες να μην χαριστούν στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, γεγονός που θα έχει και θετικό αντίκτυπο στην διάθεση πιο γενναίων ρυθμίσεων σε όσους πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες μας και από τα σημαντικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως προς το σύνολο των δανείων ανερχόταν σε επίπεδο τραπεζών σε 44,8%, ήτοι περίπου 106 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν οκταπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καθώς στην ΕΕ ανέρχεται στο 5,5%.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρη την ΕΕ, όταν το ενεργητικό του ελληνικού τραπεζικού τομέα αποτελεί μόλις το 1,2% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ. Τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανά κατηγορία δανείων, διαμορφώνονται σε 41,5% για τα στεγαστικά, 44,4% για τα επιχειρηματικά και 54% για τα καταναλωτικά δάνεια και αφορούν περίπου 464 χιλιάδες, 423 χιλιάδες και 1,9 εκατομμύρια δανειολήπτες αντίστοιχα.

Οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί για τη μείωση του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 38% για την περίοδο Ιουνίου 2016 - Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώνοντας το αναμενόμενο υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στα 67 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019, με το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης να εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί το 2018 και το 2019.

Περίπου το 60% της μείωσης εκτιμάται ότι θα προέλθει από τα επιχειρηματικά, με το υπόλοιπο 40% να μοιράζεται σχεδόν ισόποσα στα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Την ίδια περίοδο, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αναμένεται να μειωθούν κατά 49%, από 78,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 σε περίπου 40 δισ. ευρώ το 2019, με το σχετικό δείκτη να εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 37% σε 20% το 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ