Ο Mr Moodys μιλάει για αξιολόγηση, χρέος και Grexit - Συνέντευξη

Ο Mr Moodys μιλάει για αξιολόγηση, χρέος και Grexit - Συνέντευξη
Ως έναν σημαντικό συστημικό κίνδυνο, εξακολουθεί να θεωρεί ο διεθνής οίκος αξιολόγησης MOODY’s το GREXIT, όπως αντικατοπτρίζεται και στην βαθμολόγηση του Caa3 για το αξιόχρεο της Ελλάδας. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων στη συνέντευξη που παραχώρησε στο moneypro ο κ. Νώντας Νικολαΐδης Vice President - Senior Credit Officer του οίκου.


Κύριε Νικολαΐδη, στην τελευταία έκθεση σας για τις ελληνικές τράπεζες κρούσατε τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης τους, εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης. Ποια πιστεύετε ότι είναι η ημερομηνία, που αν ξεπεραστεί, δεν θα έχει… γυρισμό;

Όπως έχουμε επισημάνει στην πρόσφατη έκθεση μας, οι καθυστερήσεις στην συμφωνία για την δεύτερη αξιολόγηση επιδρούν αρνητικά στις ελληνικές τράπεζες. Τονίσαμε πως η έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας το 2017-2019 και για την σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών προς την χώρα και το τραπεζικό της σύστημα. Έχουμε την άποψη πως κάθε εβδομάδα που περνά χωρίς να κλείνει το θέμα, το γενικότερο οικονομικό κλίμα θα επιδεινώνεται με αρνητικές συνέπειες στην απόδοση των τραπεζών. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιου είδους τελεσίδικου χρονοδιαγράμματος, αλλά η μη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης εντός του πρώτου εξαμήνου πιθανό να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις τράπεζες και την οικονομία γενικότερα.

Το ΔΝΤ στην τελευταία του έκθεση υποστηρίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια ύψους 10 δισ. το 2018, αν δεν αντιμετωπιστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Συμφωνείτε;
Είναι γεγονός πως η πιθανή ανάγκη για επιπρόσθετα κεφάλαια για τις ελληνικές τράπεζες θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δάνειων, και την ικανότητα των τραπεζών να επιστρέψουν σε θετική κερδοφορία μειώνοντας σταδιακά τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στα κεφάλαια τους. Παρόλο που αυτές οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTCs) αναγνωρίζονται ως πρωτοβάθμια κεφάλαια κοινών μετοχών (CET1) από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, εντούτοις εμείς τα θεωρούμε ως κεφάλαια χαμηλής ποιότητας λόγω της ανίσχυρης πιστοληπτικής ικανότητάς της κυβέρνησης (Caa3). Ως εκ τούτου δεν τα αναγνωρίζουμε ως ενσώματα κοινών μετοχών (tangible common equity), που είναι ένα βασικός δείκτης μέτρησης στις αξιολογήσεις μας για τράπεζες ανά το παγκόσμιο. Πιστεύουμε πως σε αυτό το στάδιο βάση των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών, δεν θα χρειαστούν περαιτέρω κεφάλαια νοουμένου ότι θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους.

Αν κλείσει η αξιολόγηση εντός του Φεβρουαρίου είναι εφικτός ο στόχος μείωσης των NPE’s κατά περίπου 40% έως το τέλος του 2019;
Πιστεύουμε ότι οι τράπεζες γενικότερα έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πήχη ως προς την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δάνειων, αλλά θεωρούμε ότι αυτοί οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί αν δοθούν στις τράπεζες τα απαιτούμενα εργαλεία και γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο πτωχευτικό σύστημα και κώδικα στην Ελλάδα. Μερικά από αυτά τα εργαλεία είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, η νομική προστασία τραπεζικών στελεχών που θα εγκρίνουν εταιρικές αναδιαρθρώσεις και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, νομοθετήματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Πάντως τα πρώτα δείγματα γραφής μέσα στο 2016 σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, που είναι και ο κύριος πυλώνας μείωσης των NPE’s, είναι θετικός και προσβλέπουμε σε περαιτέρω θετικά αποτελέσματα μέσα στο 2017-19 σε μία αναπτυσσόμενη ελληνική οικονομία.

Τελικά υπάρχει χρόνος για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο QE της ΕΚΤ και αν ναι τι σημαίνει για τις τράπεζες και την αγορά;
Η πολυπόθητη ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) την ερχόμενη Άνοιξη, εξαρτάται και αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Αυτό πιθανότατα θα αυξήσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των καταθετών και θα δώσει το έναυσμα για εισροές καταθέσεων, από τα περισσότερα των 13 δισ. ευρώ που βρίσκονται εκτός του τραπεζικού συστήματος σήμερα. Η μείωση του ELA και η αύξηση των καταθέσεων θα βοηθήσουν τις τράπεζες να μειώσουν το κόστος δανεισμού και θα στηρίξουν σημαντικά την κερδοφορία τους. Επιπρόσθετα, η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα μειώσει τα spreads αυτών των ομολόγων, πράγμα που επίσης θα ωφελήσει στην βελτίωση της αξία των περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Πώς βλέπετε τη δήλωση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, Κλάους Ρέγκλινγκ που αναφέρει ότι σχεδιάζεται η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής bad bank;
Θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες αυτού του μηχανισμού και τις σχετικές διατιμήσεις των ελληνικών προβληματικών δανείων, για να μπορούμε να εκφράσουμε άποψη αν θα επενεργήσει θετικά για τις ελληνικές τράπεζες. Πάντως οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα υποβοηθά στην μείωση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, χωρίς να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική θέση των τραπεζών, θα επιμετρήσει θετικά ως προς την αξιολόγηση μας.

Ο Οίκος Moody's θα αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομία στις 24 Φεβρουαρίου. Τι θα πρέπει να αναμένουμε;
Ο οίκος μας έχει σαν πρακτική να μην σχολιάζει εκ των προτέρων σχετικά με πιθανές επερχόμενες αξιολογήσεις. Το Ημερολόγιο Ανακοινώσεων είναι απλός ενδεικτικό των πιθανών ημερομηνιών για αναθεώρηση της αξιολόγησης ενός κράτους.

Υπάρχουν ενδείξεις για έξοδο της ελληνικής οικονομίας στις αγορές το 2017 ή αρχές του 2018;
Η Ελλάδα κατόρθωσε τον Απρίλιο του 2014 να εκδώσει ομόλογο στις διεθνείς αγορές, όταν άρχισε να δείχνει θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Το ίδιο πιθανότατα θα χρειαστεί και την επόμενη φορά - θετική δυναμική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα, καθώς και σαφήνεια όσον αφορά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για ελάφρυνση του χρέους και κατά πόσο το ΔΝΤ θα συμμετάσχει ή όχι στο πρόγραμμα στήριξης.

Θα δίνατε κάποιο ποσοστό επιβεβαίωσης ενός σεναρίου GREXIT;
Εξακολουθούμε να θεωρούμε το GREXIT ως ένα σημαντικό συστημικό κίνδυνο, όπως αντικατοπτρίζεται και στην βαθμολόγηση μας Caa3 για το αξιόχρεο της Ελλάδας.

ΠΗΓΗ: ΑΠ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ