Πώς θα λειτουργήσουν τα funds που θα αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια

Πώς θα λειτουργήσουν τα funds που θα αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια
Mέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η Πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τις εταιρείες διαχείρισης και αγοράς «κόκκινων» δανείων, εξέλιξη που πρόκειται να δώσει μια ώθηση στην προσπάθεια για ενεργότερη διαχείριση των NPLs.

Tα κενά που υπάρχουν ακόμη στο νομικό πλαίσιο, και κυρίως η σύνδεση των «κόκκινων» δανείων με την ακόμη αβέβαιη αξιολόγηση δημιουργούν πάντως έντονο προβληματισμό στους τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν στηρίξει τον σχεδιασμό για επάνοδο σε κερδοφορία το 2016 στην παραδοχή της επιτάχυνσης των πρωτοβουλιών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Το τελικό κείμενο της Πράξης θα είναι λιγότερο «βαρύ» από την αρχική πρόταση, ώστε να δημιουργεί ένα πιο λειτουργικό πλαίσιο για την αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, κάτι που και οι τράπεζες και οι θεσμοί επιδιώκουν. Το άνοιγμα της αγοράς είναι κρίσιμη παράμετρος για την αποτελεσματική διαχείριση και είναι ενδεικτικό ότι η πλευρά των θεσμών δεν θέλει να μπει σε μια συζήτηση περί εξαιρέσεων για την πώληση δανείων, σε αντίθεση με την ελληνική πλευρά που «κρατά καθυστερήσεις».

Η αποσαφήνιση του τρόπου λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης και των funds που θα μπορούν να αγοράζουν χαρτοφυλάκια δανείων θα επιτρέψει να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων προς την ΤτΕ για την παροχή αδειοδότησης των εταιρειών και θα δώσει ώθηση στην εκκίνηση της αγοράς. Οπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, οι ψηφίδες που απομένουν να συμπληρωθούν είναι εξίσου κρίσιμες, αφού επίκειται τροποποίηση του νόμου Δένδια και κάποιες βελτιώσεις στο νομικό/δικαστικό κομμάτι, ενώ το πιο καίριο σημείο είναι αυτό της σύνδεσης με την αξιολόγηση.

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι εν γένει το σημείο αναφοράς για τις τράπεζες, αφού ο συνολικός σχεδιασμός τους για επίτευξη κερδοφορίας το 2016 εξαρτάται από την εξέλιξη αυτή. Για τη διαχείριση «κόκκινων» δανείων, οι εταιρείες που θα επιδιώξουν να πάρουν μέ ρος της πίτας των 80 δισ. «χτίζουν» στην ουσία δομή τράπεζας, αφού οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η ΤτΕ είναι αυστηρές προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία τους και η προστασία των δανειοληπτών, με ενδελεχή έλεγ χο της μετοχικής σύνθεσης.

Οι προτάσεις των τραπεζών επί του αρχικού κειμένου σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την απλοποίηση των διαδικασιών και της οργανωτικής δομής, καθώς και με τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης των δανείων και από τις εταιρείες που εξαγοράζουν δάνεια και όχι μόνο όσες τα δια χειρίζονται. Οι τράπεζες διαπιστώνουν και σημαντικά φορολογικά θέματα όσον αφορά στην ανάθεση διαχείρισης και ακόμη περισσότερο στη μεταβίβαση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς δημιουργείται υψηλό κόστος που μπορεί να λειτουργήσει ανασχετικά στη λειτουργία της αγοράς

πηγή: Ναυτεμπορική