Αυτά είναι τα επόμενα βήματα χαλάρωσης των capital controls

Αυτά είναι τα επόμενα βήματα χαλάρωσης των capital controls
Με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τους τέσσερις θεσμούς αλλά και την επιτυχή έκβαση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, συνδέει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας την περαιτέρω χαλάρωση των capital controls.

Στην ενδιάμεση έκθεση για την νομισματική πολιτική, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν προκειμένου η άρση των περιορισμών που έχουν τεθεί στις συναλλαγές να γίνει σταδιακά και ελεγχόμενα.

Έτσι, προτείνεται:

· η µεταφορά περαιτέρω αρµοδιοτήτων στις υποεπιτροπές των τραπεζών και η λελογισµένη αύξηση των εγκριτικών ορίων αν διαπιστωθεί ότι η ζήτηση για εγκρίσεις ρευστότητας ξεπερνά επανειληµµένως τα όρια που έχουν προσδιοριστεί. Η άρση των περιορισμών που σχετίζονται µε το άνοιγµα νέων λογαριασµών και την πρόωρη λήξη προθεσµιακών καταθέσεων

· Η επανεξέταση από την πλευρά των τραπεζών, της τιµολογιακής πολιτικής τους όσον αφορά στις χρεώσεις των καρτών και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, «ώστε να δοθεί το απαραίτητο κίνητρο στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν εναλλακτικούς διαύλους πληρωµών»,
«Η επίτευξη πολιτικοοικονοµικής σταθερότητας και η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης θα ξανακτίσει την κεφαλαιακή και την αποταµιευτική βάση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οδηγώντας σε σταδιακή επιστροφή των αποθησαυρισµένων τραπεζογραµµατίων αλλά και κεφαλαίων από το εξωτερικό» αναφέρει η έκθεση συμπληρώνοντας ότι τα επανακάµπτοντα κεφάλαια σε συνδυασµό µε νέες (ξένες ή/και εγχώριες) επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες µπορούν να αποτελέσουν το βασικό άξονα ανάκαµψης της οικονοµίας.

Πάντως η ΤτΕ ζητάει να γίνουν πολύ προσεκτικά βήματα: «απαιτείται η διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών και ένα συντεταγµένο σχέδιο για τη σταδιακή κατάργηση των περιορισµών. Κάθε βήµα χαλάρωσης θα πρέπει να γίνεται κατόπιν προσεκτικής µελέτης µε στόχο να µην πληγεί η ρευστότητα των τραπεζών, πράγµα που θα ανάγκαζε τις αρχές να αναστείλουν τυχόν µέτρα χαλάρωσης» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ