Αντίστροφη μέτρηση για την ανακεφαλαιοποίηση - Τρέχουν τις ΑΜΚ οι τράπεζες

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακεφαλαιοποίηση - Τρέχουν τις ΑΜΚ οι τράπεζες
Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με την Πειραιώς, την Alpha και την Eurobank να δρομολογούν τις αυξήσεις κεφαλαίου και την Εθνική να αποφασίζει και επισήμως την πώληση του 100% της Finansbank.

Γι αυτό οι τράπεζες χθες συγκάλεσαν έκτακτεςγενικές συνελεύσεις των μετόχων τους μέσα στο μήναγια να πάρουν τις απαραίτητες εγκρίσεις ώστε να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με στόχο την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που ανέδειξαν τα stress tests της ΕΚΤ.

Τα διοικητικά συμβούλια των συστημικών τραπεζών συνεδρίασαν χθες και όρισαν τις ημερομηνίες των γενικών συνελεύσεων των μετόχων ενώ συνεχίζουν τις επαφές με υφιστάμενους μετόχους και νέους επενδυτές για την κάλυψη των ΑΜΚ. Οι τράπεζες αναμένουν επίσης την έγκριση των σχεδίων κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών τους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των σχεδίων λήγει στις 6 Νοεμβρίου. Οι τράπεζες θα ήθελαν να καλύψουν το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών τους με ιδιωτικά κεφάλαια. Ομως, κάποιες τουλάχιστον από αυτές, θα είναι ευχαριστημένες αν μπορέσουν να βρουν τα κεφάλαια που απαιτεί το βασικό σενάριο των stress tests ώστε να μην οδηγηθεί σε εξυγίανση. Σ” αυτή την περίπτωση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα καλύψει την διαφορά για το δυσμενές σενάριο, λαμβάνοντας κοινές μετοχές και υπο αίρεση ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές (CoCos) σε αναλογία 25%-75%.

Χθες, η Alpha Bank, η οποία είχε τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες με βάση τα stress tests, συγκάλεσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 14 Νοεμβρίου χωρίς να ανακοινώσει τον στόχο για την άντληση κεφαλαίων. Η τράπεζα πρέπει να ικανοποιήσει κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 263 εκ. ευρώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 2,743 δισ. με βάση το δυσμενές.

Η Eurobank συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 16 Νοεμβρίου για να εγκρίνει τα εξής. Πρώτον, το reverse split των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Eurobank με αναλογία 100 μετοχές προς 1. Δεύτερον, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως και 2,122 δισ. ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Τρίτον, την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου για την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (book building).

H Τράπεζα Πειραιώς συγκάλεσε επίσης έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 15 Νοεμβρίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 4,933 δισ. ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται ακόμη η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split).

Επίσης, η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών και η έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες έως ποσού 2,040 δισ. ευρώ προς κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ. Χθες, το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη τουρκική θυγατρική της Finansbank.

Ομως, δεν γνωστοποίησε ημερομηνία σύγκλισης γενικής συνέλευσης των μετόχων. Θεωρείται βέβαιο ότι η Εθνική Τράπεζα θα επιδιώξει την κάλυψη των αναγκών του βασικού σεναρίου από ιδιώτες μετόχους ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε 4,6 δισ. ευρώ.