Αυτά είναι τα δάνεια που έχουν ρυθμίσει οι τράπεζες

Αυτά είναι τα δάνεια που έχουν ρυθμίσει οι τράπεζες
Πραγματικά τα συνολικά δάνεια που έχουν ρυθμίσει οι τράπεζες τόσο σε απόλυτο αριθμό όσο και σε αξία είναι πολλά. Ομως, σύμφωνα με τις καταναλωτικές οργανώσεις, αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές , αλλά όπως υποστηρίζουν, είναι λύσεις ανάγκης, προκειμένου να κερδίσουν χρόνο οι δανειολήπτες και να μην χάσουν την περιουσία τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συννενόηση με τις τράπεζες για να προωθήσουν από κοινού ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, (δάνεια 99 ετών, δόση έως το 30% του εισοδήματος κ.α.),διότι είναι ξεκάθαρο ότι ο οικογενειακός προυπολογισμός μετά και τις τελευταίες περικοπές δεν μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Οι τράπεζες, με τα προγράμματα ρυθμίσεων που ξεκίνησαν το 2010 και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012, προσέφεραν σε διάφορες κατηγορίες οφειλετών, όπως τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους (λόγω της περικοπής των αποδοχών τους), καθώς και τους άνεργους, επιμήκυνση της διάρκειας με μείωση των δόσεων των δανείων τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, παρουσίασαν, την 30η Ιουνίου 2012, σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2011, αύξηση του αριθμού κατά 16,4%. Επίσης, αποδεικνύεται ότι:

  • οι τράπεζες υλοποιούν ρυθμίσεις δανείων ακόμα και προς νοικοκυριά με σχετικά χαμηλό υπόλοιπο δανειοδότησης, αφού ο μέσος όρος ρυθμιζόμενου ποσού ανά ρυθμιζόμενο δάνειο έχει μειωθεί κατά 12,2%, και
  • οι μέχρι σήμερα ρυθμίσεις δανείων εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, γεγονός που πιστοποιεί ότι οι προτάσεις ρύθμισης των τραπεζών είναι προσαρμοσμένες στις τρέχουσες δυνατότητες της πλειονότητας των νοικοκυριών.