Αυτό είναι το σχέδιο για τις ελληνικές τράπεζες

Αυτό είναι το σχέδιο για τις ελληνικές τράπεζες
Είναι ένα από πιο καυτά θέματα των ημερών καθώς με το θέμα συνδέεται το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών; Ποιοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό και ποιοι θα είναι οι καινούργιοι ιδιοκτήτες;

Την προσέλκυση διεθνών στρατηγικών επενδυτών και την δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα, προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να επιστρέψουν σε ιδιωτικά χέρια, προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης, που εστάλη στους δανειστές.

Στην πρόταση λαμβάνεται υπόψη και η στρατηγική που είχε χαραχθεί για την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών από το 2013, χωρίς όμως να αγνοείται το νέο περιβάλλον και οι σημερινές συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε αυτό προβλέπονται και σημαντικές τροποποιήσεις των νόμων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κόκκινων δανείων, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να διαπιστωθεί ποιοι πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν και ποιοι είναι κατ επάγγελμα μπαταχτσήδες.

Ειδικότερα, οι νέες προτάσεις προβλέπουν:

  • Τροποποιήσεις στους υφιστάμενους νόμους για τα "κόκκινα" επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια
  • Τροποποιήσεις στο νόμο για τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια με τις οποίες θα εισάγεται μηχανισμός για τον διαχωρισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών από τους καλή τη πίστη οφειλέτες, αλλά και θα απλοποιούνται και θα ενισχύονται οι διαδικασίες, εισάγοντας μέτρα για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου των περιπτώσεων
  • Τροποποιήσεις που θα βελτιώσουν άμεσα το δικαστικό πλαίσιο για τις υποθέσεις εκδίκασης καθυστερούμενων επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων
  • Νομοθεσία που θα καθιερώνει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα διαχειριστών αφερέγγυων δανείων, το οποίο δεν θα περιορίζεται σε συγκεκριμένο επάγγελμα και θα συμβαδίζει με τη διασυνοριακή εμπειρία
  • Ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτή η στρατηγική θα οικοδομηθεί στα έγγραφα στρατηγικής που υπάρχουν από το 2013, λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον και τις συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και με προοπτική ο τραπεζικός τομέας να επανέλθει σε ιδιωτική ιδιοκτησία, προσελκύοντας ξένους στρατηγικούς επενδυτές και επιτυγχάνοντας ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα
  • Και τέλος, μία συνολική στρατηγική αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία θα ετοιμαστεί με τη βοήθεια στρατηγικού συμβούλου.

Οι δυνατότητες που έχει ο EFSF

Ο EFSF τυπικά (ήδη από την 1η Ιουλίου) θα μπορούσε να πάρει την κυριότητα του 67% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank, το 55% της Εθνικής Τράπεζας και το 35% της Eurobank. Νομικά μπορεί να το κάνει και σήμερα. Οι μετοχές αυτές είχαν δοθεί ως ενέχυρο στον EFSF στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Παράλληλα, με το ελληνικό Δημόσιο αφερέγγυο, η ΕΚΤ θα μπορούσε να θεωρήσει αφερέγγυα τα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού που έχουν αγοράσει οι τράπεζες, περίπου 10 δισ., καθώς και το όφελος του αναβαλλόμενου φόρου, το οποίο επίσης «εγγυάται» το ελληνικό Δημόσιο, με αποτέλεσμα οι εγχώριες τράπεζες να βρεθούν με αρνητικά κεφάλαια και να τεθούν σε καθεστώς εκκαθάρισης, διαδικασία που δύσκολα θα άφηνε ανέγγιχτες της καταθέσεις.

Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις βρίσκονται υπό την «εγγύηση» του ελληνικού Δημοσίου (από 1.1.16 η ευθύνη περνάει στο ευρωσύστημα), και το Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων διαθέτει περίπου 2 δισ. για να καλύψει καταθέσεις περίπου 120 δισ. Βέβαια μετά τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο ότι όλα αυτά τα ενδεχόμενα απομακρύνονται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ