Περιορισμένες λειτουργίες στο Web Banking της Alpha

Περιορισμένες λειτουργίες στο Web Banking της Alpha
Συγκεκριμένες λειτουργίες -όχι μεταφορές ποσών- θα μπορούν να εκτελούν οι καταθέτες της Alpha Bank μέσω του web banking κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 

Για την ενημέρωση των καταθετών, ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση

Ανακοίνωση - Μειωμένη λειτουργικότητα Alpha Web Banking Μειωμένη λειτουργικότητα της υπηρεσίας Alpha Web Banking από το Σάββατο 27/6/2015 στις 11:30 π.μ και έως τη Δευτέρα 29/6/2015 στις 08:00 π.μ. Από το Σάββατο 27/6/2015 στις 11:30 π.μ. έως τη Δευτέρα 29/6/2015 στις 8:00 π.μ. μέσω της υπηρεσίας Alpha Web Banking θα υπάρχουν οι δυνατότητες: Ενημέρωση σχετικά με τα υπόλοιπα και τις κινήσεις λογαριασμών και καρτών Καταχώρηση εντολών για μεταφορά ποσών σε μεταγενέστερη ημερομηνία (δε θα εκτελούνται άμεσες μεταφορές) Καταχώρηση εντολών για πληρωμές με ημερομηνία 29/6 ή μεταγενέστερη Καταχώρηση εντολών για εμβάσματα προς άλλες τράπεζες με ημερομηνία 30/6 ή μεταγενέστερη. Οι εντολές μεταφοράς που θα καταχωρηθούν για την Κυριακή 28/6/2015, θα εκτελεσθούν την Δευτέρα 29/6/2015. Τη Δευτέρα 29/6/2015 στις 08:00 π.μ., η Υπηρεσία θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία. Η Υπηρεσία ειδοποιήσεων Alpha alerts λογαριασμών δε θα λειτουργεί από το Σάββατο 27/6/2015 στις 11:30 π.μ έως τη Δευτέρα 29/6/2015 στις 8:00 π.μ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.