Συμβατό με το δίκαιο το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ

Συμβατό με το δίκαιο το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ
Νόμιμο έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (ΟΜΤ) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς όπως απεφάνθη συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

«Η ΕΚΤ χαιρετίζει την απόφαση» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα, συμπληρώνοντας πως εξετάζει τώρα τις λεπτομέρειες της απόφασης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφασή του στήριξε την Τράπεζα, αποκρούοντας τη νομική κίνηση στην οποία προχώρησε ομάδα 35.000 Γερμανών –μεταξύ των οποίων πολιτικοί και ακαδημαϊκοί- οι οποίοι ήθελαν να διαλυθεί το πρόγραμμα που καταρτίστηκε το 2012 όμως δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ.

Σε ανακοίνωσή του, που εξηγεί την απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θέτει επίσης ορισμένους όρους, λέγοντας πως θα πρέπει να δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί πως οποιοδήποτε τέτοιο πρόγραμμα δεν θα παραβιάζει κανόνες που αποτρέπουν την παροχή χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες προς τις κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, η απόφαση αυτή θεωρείται νίκη για τον Μάριο Ντράγκι απέναντι στους Γερμανούς επικριτές τους.

Το πρόγραμμα Outright Monetary Transactions (ΟΜΤ) αποφασίστηκε κατά την κορύφωση της κρίσης του 2012, και προέβλεπε την αγορά κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά υπό ορισμένους όρους. Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα ουδέποτε εφαρμόστηκε, καθώς δεν κρίθηκε, μέχρι τώρα αναγκαίο.

Με το εν λόγω πρόγραμμα, η ΕΚΤ δήλωνε την πρόθεσή της να αγοράσει ομόλογα των κρατών της ζώνης του ευρώ στη δευτερογενή αγορά, υπό ορισμένους όρους:

  • τα οικεία κράτη έπρεπε να έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), στο δε πρόγραμμα έπρεπε να προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας αγορών από το ΕΤΧΣ ή τον ΕΜΣ στην πρωτογενή αγορά,
  • οι πράξεις θα επικεντρώνονταν στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων,
  • δεν θα θεσπίζονταν προηγούμενοι ποσοτικοί περιορισμοί,
  • η ΕΚΤ θα ετύγχανε της ίδιας μεταχειρίσεως με τους ιδιώτες πιστωτές και
  • η ΕΚΤ θα δεσμευόταν να «αποστειρώσει» πλήρως τη δημιουργηθείσα ρευστότητα.

Όπως είχε αναφέρει και τον Ιανουάριο στην εισήγησή του ο γενικός εισαγγελέας, η συμβατότητα αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως, σε περίπτωση που χωρίσει εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, συγκεκριμένων όρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ