Σε ποια δάνεια και πόσο μειώνεται το επιτόκιο τους

Σε ποια δάνεια και πόσο μειώνεται το επιτόκιο τους
Η πρόσφατη μείωση του βασικού επιτοκίου της Ε.Κ.Τ., στα ιστορικά χαμηλά του, σε 0.75%, είναι προφανές ότι έχει αρχίσει να συμπαρασύρει χαμηλότερα και τα επιτόκια των δανείων που δεν είναι συνδεδεμένο με αυτό.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Εθνικής τράπεζας που από αύριο 1η Αυγούστου προχωρά σε ελάφρυνση 710.000 δανείων, μειώνοντας το επιτόκιό τους κατά 0,25 της μονάδας.

Πρόκειται για στεγαστικά, καταναλωτικά και δάνεια προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με το Επιτόκιο Βάσης Καταναλωτικής Πίστης (ΕΒΚΠ), ΕΚΤ, Euribor

Συγκεκριμένα μειώνονται: Το επιτόκιο Υπερανάληψης (Overdraft), τα κυμαινόμενα επιτόκια καταναλωτικής πίστης που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με το Επιτόκιο Βάσης Καταναλωτικής Πίστης (ΕΒΚΠ), ΕΚΤ, Euribor καθώς και τα κυμαινόμενα επιτόκια για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε ισόποση μείωση, κατά 0,25 της μονάδας, είχε προχωρήσει από 16 Ιουλίου 2012 για τα κυμαινόμενα επιτόκια Στεγαστικών Δανείων και Στεγαστικού Ταμιευτηρίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, κατά 0,25 της μονάδας, έχει ήδη ενσωματωθεί στα επιτόκια των δανειακών λογαριασμών που συμβατικά συνδέονται με αυτό.