Μικρή αύξηση σημείωσαν τα επιτόκια χορηγήσεων το Μάρτιο

Μικρή αύξηση σημείωσαν τα επιτόκια χορηγήσεων το Μάρτιο
Μικρή άνοδο σημείωσαν τα επιτόκια χορηγήσεων το Μάρτιο ενώ τα επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν αμετάβλητα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε στο 1,13%, ενώ αυτό των δανείων αυξήθηκε κατά 0,004% στο 4,95%. Ετσι, το περιθώριο επιτοκίου (άνοιγμα της ψαλίδας των επιτοκίων) διαμορφώθηκε στο 3,82% τον Μάρτιο, από 3,79 τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,53% έναντι του προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης, στο 7,01%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,36%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,87%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου1 για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 6,13%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 0,15% στο 5,04% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 0,11% στο 4,97%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 αυξήθηκε κατά 0,26% και διαμορφώθηκε στο 2,62%.

Στις καταθέσεις το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος - το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο μέσο επιτόκιο ταμιευτηρίου, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,83%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο "Ελλάδα 2.0" η Optima Bank

Η υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης, σηματοδοτεί την έναρξη για τη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων χρηματοδότησης προς…