Πόσο μειώνονται οι δόσεις των δανείων μετά την απόφαση της Ε.Κ.Τ.

Πόσο μειώνονται οι δόσεις των δανείων μετά την απόφαση της Ε.Κ.Τ.
Σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πιέζοντας το βασικό της επιτόκιο στο 0,75%, δηλαδή στα ιστορικά χαμηλά του. Η κίνηση αυτή λίγο έως πολύ ήταν αναμενόμενη, καθώς η οικονομική κατάσταση των χωρών της Ευρωζώνης δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FPRESS

Ειδικότερα, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

-Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα μειωθεί κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,75%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ με την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 11 Ιουλίου 2012.

-Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,50%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 11 Ιουλίου 2012.

Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις κάνουν λόγω για περαιτέρω μείωση 25 μονάδων βάσης εντός του 2012, αν οι συνθήκες δεν βελτιωθούν

Τι σημαίνει για τα συνδεδεμένα δάνεια με το επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. η μείωση κατά 0.25 μονάδες

Για στεγαστικό δάνειο 200.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 30 ετών και επιτόκιο ΕΚΤ 0,75% + spread 2,5% ισχύουν τα εξής:

• Η σημερινή δόση με επιτόκιο 3,5% συνολικά διαμορφώνεται στα 911,54 ευρώ

• Η νέα δόση με επιτόκιο 3,25% θα διαμορφωθεί στα 883,64 ευρώ

Δηλαδή θα υπάρξει μείωση κατά 28 ευρώ το μήνα

Δεύτερο παράδειγμα:

Για στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών

• Η δόση έως σήμερα με επιτόκιο 3,5% συνολικά, διαμορφώνεται στα 586,14 ευρώ

• Η νέα δόση με το επιτόκιο της ΕΚΤ στο 0,75% (=2,5% spread) θα διαμορφωθεί στα 573,3 ευρώ

Στον υπολογισμό της δόσης έχει ενσωματωθεί και η και η εισφορά του Ν. 128/75, (0,12%).

Τι σημαίνει για τα δάνεια αν πάμε σε 0,5%

Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι φήμες και το επιτόκιο της ΕΚΤ διαμορφωθεί στο 0,5% από 0,75% που mei;vuhke σήμερα θα προκύψουν τα εξής:

Για στεγαστικό δάνειο 200.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 30 ετών και επιτόκιο ΕΚΤ 0,5% + spread 2,5% ισχύουν τα εξής:

• Η σημερινή δόση με επιτόκιο 3,5% συνολικά διαμορφώνεται στα 911,54 ευρώ

• Η νέα δόση θα διαμορφωθεί στα 856,21 ευρώ

Δηλαδή θα υπάρξει μείωση κατά 55 ευρώ το μήνα και κατά 660 ευρώ το χρόνο

Δεύτερο παράδειγμα:

Για στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών και επιτόκιο ΕΚΤ 0,5% + spread 2,5% ισχύουν τα εξής:

• Η σημερινή δόση με επιτόκιο 3,5% συνολικά διαμορφώνεται στα 586,14 ευρώ

• Η νέα δόση, αν επιβεβαιωθούν οι φήμες και το επιτόκιο της ΕΚΤ πέσει στο 0,5% έως το τέλος του χρόνου, θα διαμορφωθεί στα 560,22 ευρώ

Δηλαδή θα υπάρξει μείωση κατά 26 ευρώ το μήνα

Στον υπολογισμό της δόσης έχει ενσωματωθεί και η και η εισφορά του Ν. 128/75, (0,12%).

O πίνακας έχει προβλέψει την δόση δανείου 200.000 ευρώ 20ετούς διάρκειας με spread 2,5% και επιτόκιο ΕΚΤ από 0,25 έως 1,5%