«Τσουχτερά» τα έντοκα – Στο 2,75% το επιτόκιο

«Τσουχτερά» τα έντοκα – Στο 2,75% το επιτόκιο
Περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα ακριβότερο έγινε το χρήμα για το ελληνικό δημόσιο μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Στις 7 Ιανουαρίου, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους άντλησε 1,25 δις ευρώ μέσα από την έκδοση εντόκων γραμματίων με απόδοση 2,3%. Και σήμερα, που βγήκε στην αγορά για να ζητήσει 625 εκατ. ευρώ, αναγκάστηκε να ανεβάσει την απόδοση στο 2,75%.

Η δημοπρασία καλύφθηκε όπως προκύπτει από ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, ωστόσο το «χρήμα» γίνεται, λόγω της αβεβαιότητας, ολοένα και ακριβότερο. Για την έκδοση υποβλήθηκαν προσφορές 813 εκατομμυρίων ευρώ υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 1,3 φορές.Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς(Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, στις 12μ.μ.