Πώς λειτουργεί το Τ.Χ.Σ. που... έσωσε την Proton

Πώς λειτουργεί το Τ.Χ.Σ. που... έσωσε την Proton
Πολύ κουβέντα έχει γίνει το τελευταίο διάστημα γύρω από τα σενάρια "κρατικοποίησης" κάποιων τραπεζών λόγω ενδεχόμενης αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και στις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας που αντιμετωπίζουν.

Μάλιστα μετά την διάσωση της Proton bank με κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αυτή η φημολογία έχει ενταθεί και έχει δημιουργήσει σοαβρές αναταράξεις στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την σημαντική αντίδραση του Γ.Δ. από τα χαμηλά του -5% στο -1% οι τραπεζικές μετοχές καταγράφουν απώλειες που φθάνουν και το 25% μέχρι αυτή την ώρα.

Ομως πώς λειτουργεί το Τ.Χ.Σ. και τι σημαίνει "κρατικοποίηση";

Η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων θα «ενεργοποιείται» όχι μόνο για τις περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν διαθέτουν την αναγκαία κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά και στις περιπτώσεις τραπεζών που ενώ πληρούν τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας των βασικών ιδίων κεφαλαίων και υφίσταται κίνδυνος να μην μπορούν να διατηρήσουν την επάρκεια αυτή.

Μόνο κοινές μετοχές για εγγύηση

Η συμμετοχή του Ταμείου γίνεται μέσω κοινών μετοχών -και όχι προνομιούχων όπως αρχικά είχε ψηφισθεί - και σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες του μέσου όρου των τιμών που ισχύουν στην αγορά μετά την ανακοίνωση του πιστωτικού ιδρύματος για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και υπό όρους που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους αρνητικών εξελίξεων και κατά συνέπεια την επιβάρυνση του Δημοσίου. Πριν η τράπεζα υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης στο Ταμείο, πρέπει προηγουμένως να προσπαθήσει να ενισχύσει τα ίδια της κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προσφέροντας μεταξύ άλλων, νέες μετοχές σε τιμές χαμηλότερες του μέσου όρου που ισχύουν στην αγορά.

Με "επόπτη" στο Δ.Σ

Το Ταμείο αποκτά ειδικά δικαιώματα στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών στις οποίες συμμετέχει, μεταξύ των οποίων η εξασφάλιση εκπροσώπου ως πρόσθετου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο. Επίσης σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης το Ταμείο ικανοποιείται προνομιακά έναντι των λοιπών μετόχων πλην του Δημοσίου, ως δικαιούχου των προνομιούχων μετοχών που έχει εκδώσει η τράπεζα στο πλαίσιο του νόμου 3723/2008. Το Ταμείο όπως προβλέπεται στην τροπολογία διασφαλίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που προσφεύγουν στη συνδρομή του παίρνουν μέτρα για την αναδιάρθρωση, συγχώνευση, εξαγορά ή μεταβίβαση των δραστηριοτήτων τους σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την κεφαλαιοποίηση.

Εως δύο χρόνια η διακράτηση

Αντίστοιχα το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου αποφασίζει σε χρόνο που κρίνει σκόπιμο και πάντως εντός διετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση, τον τρόπο και τη διαδικασία διάθεσης των μετοχών, η οποία μπορεί να γίνει τμηματικά ή εφάπαξ κατά την κρίση του Ταμείου. Στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της Ευρωζώνης που αφορούν τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται η δυνατότητα του Ταμείου να παρέχει εγγυήσεις προς κράτη, διεθνείς οργανισμούς ή άλλους αποδέκτες.