Αύξηση 550% (!) στα αιτήματα για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

Αύξηση 550% (!) στα αιτήματα για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
Πολύ δουλειά έχει φορτώσει στις τράπεζες το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μετά την ψήφιση του νόμου που προβλέπει αυτόματη άρση του τραπεζικού απορρήτου έναντι των φορολογικών αρχών. Στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών δείχνουν ότι στο πρώτο 7μηνο έχει αυξηθεί κατά 550% ο αριθμός των αιτημάτων για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Κατά 400% έχουν αυξηθεί και τα αιτήματα του ΣΔΟΕ για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, κάθε τράπεζα καλείται να διαχειριστεί περί τα 1500 έως 2.200 αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα. Πάντως, οι σχέσεις του ΣΔΟΕ με τις τράπεζες είναι τεταμένες καθώς το ΣΔΟΕ επιρρίπτει ευθύνες στις τράπεζες για κωλυσιεργία. Πρόσφατα ο Διευθυντής Σχεδιασμού του ΣΔΟΕ ανέφερε ότι οι τράπεζες έχουν ανταποκριθεί σε μόλις 130 από τα 3829 αιτήματα για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ενώ η Ελληνικών Ένωση Τραπεζών ε΄χει απαντήσει ότι έχει ικανοποιηθεί περίπου το 80% των αιτημάτων.

Ενδεικτική της έντασης που υπάρχει στις σχέσεις των δύο φορέων είναι η ανακοίνωση της ΕΕΤ.

«Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων του ΣΔΟΕ ανέφερε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ανταποκριθεί σε μόλις 130 από τα συνολικά 3.829 αιτήματα του ΣΔΟΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και την 31η Ιουλίου 2011. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών επισημαίνει ότι σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών-μελών της, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα:

  • σε κάθε τράπεζα-μέλος έχουν υποβληθεί από 1.500 - 2.200 αιτήματα του ΣΔΟΕ, κάθε ένα από τα οποία αφορά από 1 έως και 160 προς διερεύνηση φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από τα αιτήματα αυτά έχει ήδη απαντηθεί, κατά μέσο όρο, ποσοστό άνω του 80%, μολονότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους παρουσιάζεται ιδιαίτερη έξαρση, διαρκώς αυξανόμενη, του αριθμού των αιτημάτων για άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Πιο συγκεκριμένα:

  • παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 550% για το πρώτο 7μηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ τα αιτήματα από το ΣΔΟΕ αποτελούν πλέον το 60% περίπου των συνολικών αιτημάτων άρσης απορρήτου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το έτος 2010 δεν ξεπερνούσε το 17%.

Πλέον των προαναφερόμενων, επισημαίνεται η ιδιαίτερη αύξηση που εμφανίζεται στα αιτήματα δεσμεύσεων λογαριασμών από τον εν λόγω φορέα, τα οποία για το 7μηνο 2011 εμφανίζονται αυξημένα σε ποσοστό περίπου 400% σε σχέση με αυτά που παραλήφθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2010.

Είναι αυτονόητο ότι, η αποτελεσματικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων στην έγκαιρη απάντηση των αιτημάτων του ΣΔΟΕ, όπως και κάθε άλλης εκ της νομοθεσίας αρχής, συναρτάται ευθέως από την ποιότητα και πληρότητα του αιτήματος, που επιτρέπουν ή όχι την άμεση εκ μέρους τους έναρξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την πολυπλοκότητα των αιτούμενων στοιχείων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΕΤ υποβάλλει ήδη συγκεκριμένες προτάσεις της προς την ηγεσία του ΣΔΟΕ, για την τυποποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της διαδικασίας, ώστε να συντμηθεί περαιτέρω ο χρόνος ανταπόκρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται τέλος ότι, τα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αιτημάτων του ΣΔΟΕ, έχουν διαθέσει, ειδικά προς το σκοπό αυτό, σημαντικό ύψος ανθρώπινων και οικονομικών πόρων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ