Πότε θα μπορείτε να ακυρώσετε ένα δάνειο. Νέα δεδομένα στην χορήγηση

Πότε θα μπορείτε να ακυρώσετε ένα δάνειο. Νέα δεδομένα στην χορήγηση
«Συνυπεύθυνες» καθιστά τις τράπεζες από εδώ και στο εξής, οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν ο δανειολήπτης αδυνατεί να αποπληρώνει το δάνειο του. Και αυτό γιατί, για να χορηγηθεί ένα δάνειο πλέον, θα πρέπει από τη μία η τράπεζα να έχει αξιολογήσει σωστά την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και από την άλλη να του έχει παράσχει πλήρη ενημέρωση για το δάνειο που του χορηγούν.

Δηλαδή συγκρίσιμες πληροφορίες για αντίστοιχα προϊόντα, πλήρη ενημέρωση για τους κινδύνους που αναλαμβάνει και διατρέχει όταν προχωρά στη σύναψη ενυπόθηκου δανείου και να τον ενημερώνει αν υπάρχει οικονομικό κίνητρο που θα μπορούσε να οδηγήσει το σύμβουλο της τράπεζας να προτείνει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Το κείμενο λέει ότι η οποιαδήποτε οικονομική συμβουλή που δίνεται στους οφειλέτες θα πρέπει να είναι αμερόληπτη και να μπορέσουν να κατανοήσουν τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις από τη λήψη του δανείου.

Εκτός από τα παραπάνω, με το σχετικό ψήφισμα του Ε.Κ. , για την καλύτερη προστασία των δανειοληπτών, προβλέπεται διορία 14 ημερών στην οποία οι δανειολήπτες μπορούν να ακυρώσουν το δάνειο. Τέλος, προβλέπονται μέτρα διευκόλυνσης των δανειοληπτών, με περιορισμό της επιπλέον χρέωσης σε περίπτωση που αποπληρώσουν το δάνειο νωρίτερα του προβλεπόμενου ή, σε περίπτωση δανείων σε ξένο νόμισμα, προστασίας τους από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Οι αγοραστές που αποτυγχάνουν να εξοφλήσουν ένα δάνειο, θα πρέπει να προστατεύονται καλύτερα από την κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων. Για να αναχαιτιστεί ο ανεύθυνος δανεισμός, οι πωλητές δανείων θα είναι πρέπει να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου από τον δανειολήπτη.

Η ενημέρωση των τραπεζών προς τους πελάτες τους θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις διαφορές μεταξύ των δανείων που δίδονται από τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με τις αγορές ακινήτων, αλλά και να είναι κοινοί οι βασικοί κανόνες που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύγκρισιμες πληροφορίες, με μια ματιά, για όλα τα επιτόκια της αγοράς

Στεγαστικά δάνεια

Σε έναν πίνακα έχουμε συμπληρώσει τόσο τα κυμαινόμενα όσο και στα σταθερά επιτόκια για διάφορές διάρκειες. Σε αυτή τη φάση, τα όποια δάνεια χορηγούνται είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς η επιτοκιακή πολιτική της ΕΚΤ κάνει τα συγκεκριμένα δάνεια ποιο οικονομικά παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες προσθέτουν ένα αρκετά υψηλό επιτοκιακό περιθώριο.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Καταναλωτικά δάνεια

Έχουμε ταξινομήσει τα καταναλωτικά δάνεια στις εξής κατηγορίες:

Τα ανοικτά δάνεια.

Λειτουργούν ως ανοικτή γραμμή χρηματοδότησης για απλούς δανειολήπτες και καταναλωτές. Προσοχή όμως διότι υπάρχουν ετήσιες χρεώσεις τις οποίες είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε ακόμη και αν διατηρείτε το υπόλοιπο του δανείου σε μηδενικά επίπεδα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις με σταθερό επιτόκιο

Αν προτιμάτε ένα σταθερό επιτόκιο και δεν θέλετε να προσημειώσετε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο ώστε το επιτόκιο αυτό να είναι χαμηλότερο.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

Μπορεί πάλι να προτιμάτε το κυμαινόμενο επιτόκιο. Δείτε τον σχετικό πίνακα για να κάνετε τις συγκρίσεις με το σταθερό και να αποφασίσετε. Δημοσιεύονται τόσο τα έξοδα όσο και οι Συνολικές Ετήσιες Πραγματικές Επιβαρύνσεις προκειμένου να προσεγγίσετε με μεγαλύτερη ασφάλεια το τελικό κόστος.

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Πιστωτικές κάρτες

Εξακολουθούμε να χρωστάμε περισσότερα από 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ στις πιστωτικές κάρτες οι οποίες μάλιστα γίνονται ολοένα και ακριβότερες. Από τη στιγμή λοιπόν που οι τόκοι... τρέχουν, μας ενδιαφέρει και η...ταχύτητα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Υπεραναλήψεις

Όταν έχουν τελειώσει τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό, υπάρχει περίπτωση να χρειαστείτε λίγα μετρητά για την κάλυψη άμεσων αναγκών. Γι' αυτές τις περιπτώσεις προσφέρεται το προϊόν της υπερανάληψης. Φυσικά, δεν προσφέρεται για εκτεταμένη χρήση γιατί το επιτόκιο, όπως θα διαπιστώσετε και από τον σχετικό πίνακα, είναι πολύ υψηλό.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ

Προθεσμιακές καταθέσεις

Να μην ξεχάσουμε και τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων οι οποίες παρά το κύμα φυγής χρημάτων από τις τράπεζες -είτε προς τις τράπεζες του εξωτερικού είτε για το σπίτι καθώς με κάποιο τρόπο πρέπει να χρηματοδοτηθούν και οι ανάγκες μας- παραμένουν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Προθεσμιακά προϊόντα

Εκτός από τις απλές προθεσμιακές καταθέσεις οι τράπεζες κατά καιρούς και ειδικά την τελευαταία περίοδο ακολουθούν την τακτική της σημαντικής αύξησης των αποδόσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα, προκειμένου να μαζέψουν «καυτό» χρήμα στο γκισέ τους, αφού η συνεχιζόμενη εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό και η δυσκολία που αντιμετωπίζουν ως προς την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ και τις αγορές, μόνο προβλήματα έχει δημιουργήσει.

Δείτε εδώ τις τελευταίες αποδόσεις