Η Eurobank πούλησε τη θυγατρική της, PJSC Universal Bank

Η Eurobank πούλησε τη θυγατρική της, PJSC Universal Bank
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank) ανακοινώνει ότι την 14η Αυγούστου 2014 υπέγραψε με εταιρείες του Ουκρανικού ομίλου Delta Bank σύμβαση πώλησης της θυγατρικής της στην Ουκρανία “PJSC Universal Bank”

και μεταβίβασης ουκρανικών στοιχείων ενεργητικού («Συναλλαγή») έναντι συνολικού τιμήματος €95 εκατ.

Η Συναλλαγή, που θα έχει αρνητική επίπτωση περίπου 5 μονάδων βάσης στον δείκτη Common Equity Tier 1 της Eurobank, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014 και τελεί υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές και την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Η εταιρεία VTB Capital ήταν ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Baker & McKenzie – CIS, Limited ο νομικός σύμβουλος της Eurobank για τη Συναλλαγή.