Δωρεάν δια...νόμου οι ρυθμίσεις δανείων από τις τράπεζες

Δωρεάν δια...νόμου οι ρυθμίσεις δανείων από τις τράπεζες
Και με το νόμο απαγορεύεται στις τράπεζες να επιβάλλουν εξτρά χρεώσεις στους δανειολήπτες που θέλουν να ρυθμίσουν τα καθυστερούμενα δάνεια τους.

Της Έφης Καραγεώργου.

Αυτό αναφέρει ρητά το άρθρο 12 (παράγραφος 1) του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, σύμφωνα με το οποίο: «τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την υπαγωγή των οφειλετών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, δεν θα προβαίνουν σε οιασδήποτε μορφής χρεώσεις σχετικά με την εξέταση των αιτημάτων των δανειοληπτών, τη διαδικασία υπαγωγής και εν γένει την εφαρμογή του κώδικα προκειμένου να προσφέρουν τις λύσεις, που ο Κώδικας ορίζει».

Και μάλιστα όπως επισημαίνεται στο νομοσχέδιο «οι εν λόγω χρεώσεις θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να κριθούν και ως καταχρηστικές σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ωστόσο κρίνεται σκόπιμη η ρητή πρόβλεψη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του Κώδικα θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για τους δανειολήπτες προκειμένου να αποτελεί κίνητρο για αυτούς να επιλέξουν τη διαδικασία του Κώδικα».

Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά τόσο τις ελληνικές, όσο και τις ξένες τράπεζες που έχουν χορηγήσει δάνεια και διευκρινίζεται πως στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα υπάγονται και όλα τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις και εταιρείες ειδικού σκοπού) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στις οποίες μεταβιβάζονται – εκχωρούνται απαιτήσεις πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων από συμβάσεις που έχουν συναφθεί στην Ελλάδα. (σημειώνουμε πως πρόσφατα δανειολήπτες που είχαν λάβει δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θέλησαν να τα ρυθμίσουν ενημερώθηκαν πως δεν μπορούσαν διότι είχαν εκχωρηθεί με τιτλοποιήσεις σε ξένες εταιρείες).

Παράλληλα προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα στις τράπεζες που δεν θα συμμορφώνονται με τα όσα προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας για τις ρυθμίσεις των δανείων.

Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 12 (παράγραφος 2) του πολυνομοσχεδίου και διευκρινίζεται πως οι κυρώσεις θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις συστηματικής μη εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και σε περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναμιών στα συστήματα που έχουν αναπτύξει οι τράπεζες για τη διαχείριση των καθυστερούμενων δανείων.

Ακόμα το ίδιο άρθρο εξειδικεύει τις αρμοδιότητες της ΤτΕ σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, σημειώνοντας πως είναι η μόνη αρμόδια για τη λήψη διορθωτικών μέτρων που πιθανώς να απαιτηθούν κατά την εφαρμογή του Κώδικα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ