Όλες οι ρυθμίσεις των δανείων που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδας

Όλες οι ρυθμίσεις των δανείων που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδας
Ο πλήρης κατάλογος των εναλλακτικών για τις ρυθμίσεις των δανείων που συνέταξε η Τράπεζα της Ελλάδας περιλαμβάνει τα πάντα: από μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής μέχρι «κούρεμα» και ανταλλαγή ακινήτου  

Της Έφης Καραγεώργου

Και με ΦΕΚ πλέον οι ρυθμίσεις που προωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, γίνονται νόμος και θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις ελληνικές τράπεζες.Διότι όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα τα κόκκινα δάνεια έχουν «φουσκώσει» στα 80 δις ευρώ και το 40% των δανείων είναι σε καθυστέρηση.Πέρα λοιπόν από τα διαδικαστικά που αφορούν πως θα πρέπει να λειτουργούν οι ειδικές μονάδες διαχείρισης και πως θα κρατούν λογαριασμό για τα δάνεια που ρυθμίζουν, στο ΦΕΚ αναφέρονται και οι τρεις μεγάλες κατηγορίες των ρυθμίσεων που καλούνται να υιοθετήσουν οι τράπεζες. Το fpress.gr δημοσιεύσε από την πρώτη στιγμή το ΦΕΚ και τη σχετική είδηση τα οποία μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ

Συγκεκριμένα:

Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις, που έχουν διάρκεια μέχρι 5 χρόνια, εφαρμόζονται όταν ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει αποδεδειγμένα προσωρινό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του δανείου του. Παράλληλα ο δανειολήπτης μπορεί να συμφωνήσει με την τράπεζα νέο πρόγραμμα αποπληρωμής του υπολοίπου, μετά τη λήξη της βραχυπρόθεσμης περιόδου, με βάση συντηρητικές παραδοχές για την μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του.

Το μοντέλο των βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων περιλαμβάνει τις εξής εναλλακτικές:

  1. Πληρωμή μόνο τόκων για συγκεκριμένο διάστημα.
  2. Πληρωμή μειωμένης τοκοχρεωλυτικής δόσης.
  3. Περίοδος χάριτος. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που είναι μικρότερο της 5ετίας ο δανειολήπτης δεν πληρώνει δόσεις.
  4. Αναβολή πληρωμής δόσης ή δόσεων. Με τον τρόπο αυτό ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει στη λήξη του δανείου την πληρωμή μίας ή περισσότερων δόσεων.
  5. Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου. Ο δανειολήπτης πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις -συνήθως συμφωνεί με την τράπεζα να πουλήσει κάποιο περιουσιακό του στοιχείο- και ρυθμίζει το υπόλοιπο ποσό του δανείου.
  6. Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην περίπτωση αυτή η ληξιπρόθεσμη οφειλή, κεφαλαιοποιείται, προστίθεται δηλαδή στο υπόλοιπο του δανείου και ο δανειολήπτης συμφωνεί νέο πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου με την τράπεζα.

Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν και το ενδεχομένο «κουρέματος» ή το ενδεχόμενο ανταλλαγής ακινήτου με ένα άλλο μικρότερης αξίας. Ποιες είναι αυτές οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις; Δείτε περισσότερα εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ