Δολάρια και μετά τις 31 Ιουλίου από την ΕΚΤ

Δολάρια και μετά τις 31 Ιουλίου από την ΕΚΤ
Η ΕΚΤ θα εκτιμά σε τακτική βάση την ανάγκη για πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των πράξεων

αυτών για το επόμενο τρίμηνο θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ και θα επικαιροποιείται κάθε μήνα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα συνεχίσει να προσφέρει ρευστότητα σε δολάρια μετά τις 31 Ιουλίου 2014 και μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ- σε συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και της Ελβετίας - αποφάσισε να συνεχίσει την προσφορά ρευστότητας σε δολάρια με πράξεις χρηματοδότησης μίας εβδομάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ